McGregor IP BV Succeeds In Demonstrating Claimant’s Bad Faith In Cancellation Proceedings
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Bằng sáng chế

McGregor IP BV đã thành công trong việc chứng minh niềm tin xấu của người yêu cầu bồi thường đối với thủ tục hủy bỏ

The decision shows that, before analysing the evidence of use of a trademark in cancellation proceedings, the Specialised Intellectual Property Chamber will evaluate the claimant’s real interest in obtaining such cancellation.

Peru

Cập nhật pháp lý: phân tích án lệ và thông tin tình báo

The decision shows that, before analysing the evidence of use of a trademark in cancellation proceedings, the Specialised Intellectual Property Chamber will evaluate the claimant’s real interest in obtaining such cancellation.

Source: https://www.worldtrademarkreview.com/mcgregor-ip-bv-succeeds-in-demonstrating-claimants-bad-faith-in-cancellation-proceedings

Được Viết Bởi

Luồng liên quan

EdTech

Ngày 17 tháng 2022 năm 19 Thông báo về bài viết - Ba bài học rút ra từ việc dạy học sinh có năng khiếu trong Đại dịch COVID-XNUMX Nộp theo: trường học ảo - Michael K. Barbour ...

EdTech

Ngày 17 tháng 2022 năm 19 Thông báo về bài viết - Ba bài học rút ra từ việc dạy học sinh có năng khiếu trong Đại dịch COVID-XNUMX Nộp theo: trường học ảo - Michael K. Barbour ...

EdTech

PISA, Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế của OECD, đo lường khả năng của học sinh 15 tuổi trong việc sử dụng kiến ​​thức và kỹ năng đọc, toán và khoa học để đáp ứng cuộc sống thực ...

EdTech

PISA, Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế của OECD, đo lường khả năng của học sinh 15 tuổi trong việc sử dụng kiến ​​thức và kỹ năng đọc, toán và khoa học để đáp ứng cuộc sống thực ...