Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Samsung Ấn Độ thông báo các thay đổi về tổ chức Samsung Ấn Độ thông báo các thay đổi về tổ chức

HRTech

Samsung hôm nay đã công bố những thay đổi quan trọng về tổ chức tại Ấn Độ để tạo ra nhiều sự hiệp lực hơn giữa các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của mình và mang lại trải nghiệm phong phú và có ý nghĩa cho ...

WFH là một đặc quyền hay một lời nguyền? WFH là một đặc quyền hay một lời nguyền?

HRTech

Posted on 2 Tháng Mười Hai, 2021 Trong nhiều năm, bộ phận Nhân sự đã lo lắng về việc từ chối các yêu cầu làm việc linh hoạt. Cha mẹ và những người chăm sóc đã và đang thúc đẩy ...