Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Các phím nóng Alteryx - Phím tắt Alteryx Các phím nóng Alteryx - Phím tắt Alteryx

EdTech

PlatoAi. Web3 được mô phỏng lại. Khuếch đại dữ liệu thông minh. Nhấn vào đây để truy cập. Nguồn: https://yodalearning.com/tutorials/alteryx-shortcuts-windows-mac/

Đây là cách Thực tế ảo & Thực tế tăng cường định hình Tương lai của Giáo dục Trực tuyến Đây là cách Thực tế ảo & Thực tế tăng cường định hình Tương lai của Giáo dục Trực tuyến

AR / VR

Làm việc tại nhà và các lớp học Trực tuyến là những người bạn tốt nhất của chúng tôi trong thời kỳ đại dịch. Họ có lẽ đã cứu các tập đoàn và học viện giáo dục. Mọi người từ mọi lứa tuổi ...