Zephyrnet Logosu

Startup Sözlüğü: Bilmeniz Gereken Yaygın Olarak Kullanılan 45 Startup Terimi – Tech Startups

Tarih:

Pazara açılma stratejisi, bir startup'ın ürün veya hizmetini hedef müşterilere nasıl tanıtacağının ana hatlarını çizen bir plandır. Pazarlama, satış ve dağıtım kanallarının yanı sıra müşteri kazanma ve elde tutma taktiklerini de içerir.

Büyüme Hacking

Growth hacking, hızlı kullanıcı edinimi ve iş büyümesi sağlamak için hızlı denemelere ve alışılmadık stratejilere odaklanan bir pazarlama tekniğidir. Ölçeklenebilir büyüme fırsatlarını belirlemek için genellikle verilerden, teknolojiden ve yaratıcılıktan yararlanmayı içerir.

kuluçka makinesi

Kuluçka merkezi, erken aşamadaki girişimlere çalışma alanı, destek hizmetleri ve mentorluk sunan bir kuruluş veya tesistir. Startup'ların büyümelerini hızlandırmalarına ve başarı şanslarını artırmalarına yardımcı olacak kaynaklar ve rehberlik sağlar.

Fikri Mülkiyet (IP)

Fikri Mülkiyet (IP), bir startup tarafından oluşturulan patentler, ticari markalar, telif hakları ve ticari sırlar gibi maddi olmayan varlıklarla ilgili yasal hakları ifade eder. Fikri mülkiyetin korunması, start-up'ların rekabet avantajlarını sürdürmeleri ve yetkisiz kullanım veya ihlalleri önlemeleri açısından çok önemlidir.

KPI (Anahtar Performans Göstergesi)

Temel Performans Göstergesi (KPI), bir startup'ın hedeflerine ulaşmadaki başarısını veya performansını değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir bir değerdir. KPI'lar genellikle stratejik hedeflerle uyumludur ve startup şirketlerinin ilerlemeyi takip etmesine ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

Yalın Başlangıç

Yalın Girişim, hızlı yinelemeyi, varsayımların sürekli test edilmesini ve müşterilere verimli bir şekilde değer sunmaya odaklanmayı vurgulayan, girişimler oluşturmaya ve ölçeklendirmeye yönelik bir metodolojidir. Startup'ların israfı en aza indirmesine ve doğrulanmış öğrenme ve deneyler yoluyla öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur.

Baş Yatırımcı

Lider yatırımcı, bir startup'ta bir yatırım turunun müzakere edilmesinde ve yapılandırılmasında birincil rolü üstlenen yatırımcıdır. Genellikle diğer yatırımcılara güvenilirlik ve sinyal sağlayarak, girişim için ek finansman ve destek çekilmesine yardımcı olurlar.

Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP)

The Minimum olarak uygulanabilir bir ürün (MVP), bir girişimin temel hipotezlerini test etmesine ve geliştirmeye daha fazla kaynak yatırmadan önce pazar talebini ölçmesine olanak tanıyan bir ürünün en basit versiyonudur. MVP'ler, startup'ların fikirlerini doğrulamalarına ve gerçek kullanıcı geri bildirimlerine göre yinelemelerine yardımcı olur.

Pitch Deck

Satış konuşması sunumu, kurucuların girişimlerini potansiyel yatırımcılara sunmak için kullandıkları bir sunumdur. Genellikle sorunu, çözümü, pazar fırsatını, iş modelini, ekibi ve finansal projeksiyonları özetleyen, ilgi yaratmayı ve finansmanı güvence altına almayı amaçlayan slaytları içerir.

Pivot

Pivot, geri bildirime veya değişen pazar koşullarına yanıt olarak bir startup tarafından yapılan stratejik bir yeniden yönlendirme veya ayarlamadır. Ürün-pazar uyumunu iyileştirmeyi veya yeni fırsatları ele almayı, yeni başlayan şirketlerin iş stratejilerini uyarlamalarına ve geliştirmelerine olanak sağlamayı amaçlıyor.

Ürün-Pazar Uygun

Ürün-pazar uyumu bir ürün veya hizmetin belirli bir pazar segmentinin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılama derecesidir. Başarı ve büyüme potansiyelini gösterir ve startupların çabalarını en yüksek pazar potansiyeline sahip alanlara odaklamasına yardımcı olur.

ROI (Yatırım Getirisi)

Yatırım Getirisi (ROI), bir yatırımın maliyetine göre karlılığını değerlendirmek için kullanılan finansal bir ölçümdür. Yüzde olarak ifade edilen net kârın ilk yatırıma oranı olarak hesaplanır ve yatırımcıların sermaye tahsisinin verimliliğini değerlendirmesine yardımcı olur.

Çalışma Hızı

Çalıştırma oranı, bir startup'ın belirli bir dönemdeki mevcut gelir ve giderlerine dayalı olarak gelecekteki finansal performansının tahminidir. Genellikle yıllık bir rakama tahmin edilir ve büyüme ve kârlılığı tahmin etmek için kullanılır ve şirketin mali sağlığı ve gidişatı hakkında fikir verir.

Pist

Pist, bir startup'ın mevcut finansmanını tüketmeden önce faaliyetlerini sürdürebildiği süredir. Genellikle yanma oranı ve kalan nakit rezervlerine göre hesaplanır ve startup şirketlerinin fonların zamanından önce tükenmesini önlemek için plan yapmalarına ve yönetmelerine yardımcı olur.

ölçeklenebilirlik

Ölçeklenebilirlik, bir startup'ın, personel veya altyapı gibi kaynaklarda orantısal bir artış olmadan işini büyütme yeteneğidir. Hızlı büyümeyi ve genişlemeyi hedefleyen, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde ölçeklenmelerine olanak tanıyan startup'lar için önemli bir husustur.

Saldırı

Scrum, karmaşık projelerin yönetilmesi için Çevik geliştirme kapsamındaki bir çerçevedir. Sprint adı verilen kısa, sabit uzunlukta yinelemelerle çalışan, artan değer sunmaya ve değişen gereksinimlere uyum sağlamaya odaklanan küçük, kendi kendini organize eden ekipleri içerir.

Tohum Fonu

Tohum finansmanı, bir start-up'a erken gelişimini ve operasyonlarını desteklemek için sağlanan başlangıç ​​sermayesidir. Genellikle melek yatırımcılardan, arkadaşlardan, aileden veya kuluçka merkezlerinden elde edilir ve yeni başlayan şirketlerin fikirlerini doğrulamalarına ve gelecekteki bağış toplama turlarına hazırlanmak için önemli kilometre taşlarına ulaşmalarına yardımcı olur.

Tohum Turu

Tohum turu, genellikle melek yatırımcıları, risk sermayesi şirketlerini veya tohum aşaması fonlarını içeren bir startup için ilk finansman turudur. Erken gelişmeyi ve pazar doğrulamayı desteklemek için sermaye sağlayarak gelecekteki büyüme ve kaynak yaratma çabalarının temelini oluşturur.

Seri A/B/C Finansmanı

Seri A, B ve C finansmanı, başlangıç ​​finansmanının ardından startup tarafından güvence altına alınan ardışık yatırım turlarıdır. Her tur genellikle daha büyük miktarlarda sermaye gerektirir ve genellikle girişim sermayesi firmaları tarafından yönetilir, bu da startup'a operasyonlarını ölçeklendirmek ve genişletmek için kaynaklar sağlar.

D/E/F Serisi Finansmanı

D, E ve F Serisi finansman, C Serisi finansmanın ötesindeki sonraki finansman turlarıdır. Büyümeyi desteklemek ve stratejik hedeflere ulaşmak için daha büyük miktarda sermaye toplamak amacıyla operasyonlarını ölçeklendirip genişleten startup'lar tarafından sıklıkla takip edilirler.

Başlangıç

Startup, bir veya daha fazla girişimci tarafından benzersiz bir ürün veya hizmet geliştirmek ve bunu pazara sunmak için kurulan genç bir şirkettir. Startup'lar yenilikçilik, çeviklik ve büyümeye odaklanma ile karakterize edilir ve genellikle hızlı ve dinamik ortamlarda faaliyet gösterirler.

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img