Zephyrnet Logosu

EHR ve PHR: Tıbbi Kayıtlardaki Farklılıkları Anlamak

Tarih:

Sağlık BT'sindeki son gelişmeler, sağlık verilerinin elektronik yönetimini geliştirmiştir. Bu teknolojik ilerleme, özellikle Epik entegrasyon, kuruluşların daha iyi ve daha hızlı tıbbi hizmet sunmasına olanak tanır. Temel fayda, yatan hastalar ve ayakta tedavi gören hastalar için en yeni ve en doğru hasta verilerinin kullanılmasıdır.

Hasta kayıtlarının dijitalleştirilmesi, kafa karıştırıcı olabilecek benzer ancak farklı kısaltmaların ortaya çıkmasına neden olur. Her araç benzersiz faydalar sunar ve belirli ihtiyaçlara en uygun olana karar vermede zorluk yaratır. Buradaki birincil sorgu, EHR ile PHR arasındaki farkları anlamaktır.

Elektronik Sağlık Kaydı Açıklaması

EHR, bir sağlık hizmeti sağlayıcısının ofisinde toplanan tipik klinik verilerin ötesine uzanır. Hastanın tıbbi geçmişinin kapsamlı bir görünümünü kapsar. EHR'ler hastaneler ve klinikler gibi sağlık kuruluşları tarafından sürdürülür. Hasta teşhisleri, ilaç listeleri ve test sonuçları gibi kapsamlı bilgileri içerirler. Böylece bu sistemler hastanın tıbbi yolculuğuna ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunabilir.

Kişisel Sağlık Kayıtlarını Anlamak

Bunun aksine, PHR hastalar tarafından tutulan elektronik bir kayıttır. Tıbbi geçmiş ve iletişim bilgilerinden sigorta verilerine kadar çeşitli bilgileri kapsar. EHR'lerin aksine, PHR'ler sağlık hizmeti sağlayıcılarından alınan klinik verilerle sınırlı değildir. Hastalara aşağıdakiler de dahil olmak üzere sağlık bilgilerini derleme ve güvenli bir şekilde saklama yetkisi verir:

  • mevcut sağlık koşulları;
  • aile tıbbi geçmişi;
  • ilaçlar;
  • alerji;
  • Test sonuçları.

PHR'ler bakım sağlayıcıların, sigorta şirketlerinin iletişim bilgilerini ve diğer ilgili verileri içerebilir.

EHR Sistemlerinin Temel Özellikleri

Elektronik Sağlık Kaydı çözümleri sağlık profesyonelleri için tasarlanmış gelişmiş yazılım uygulamalarıdır. Hasta sağlık verilerinin oluşturulmasına, yönetilmesine ve elektronik olarak paylaşılmasına yardımcı olurlar. Bir EHR sistemi genel olarak aşağıdaki bütünleyici özellikleri kapsar:

Uzaktan Erişim Yeteneği

Bu özellik, tıp uzmanlarının hasta verilerine ev izleme cihazları gibi uzaktan erişmesine olanak tanır. Veri yönetiminde her zaman ve her yerde esneklik sağladığı için zamanında bakım açısından çok önemlidir.

Gelişmiş Not Alma ve Gezinme

Sağlık hizmeti sağlayıcıları hasta bakımı ve tedavisine ilişkin ayrıntılı notlar kaydedebilir. Sistem geçmiş notlar arasında kolay gezinmeyi kolaylaştırarak hasta geçmişi incelemesini kolaylaştırır.

Entegre Planlama Araçları

EHR sistemlerinin planlama bileşeni randevuların düzenlenmesine yardımcı olur. Ayrıca diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarının iletişim bilgilerine hızlı erişim sağlar. Bu özellik randevu yönetimini ve bakımın koordinasyonunu kolaylaştırır.

E-Reçete İşlevselliği

EHR sistemlerinin önemli bir özelliği e-reçete yazmadır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları reçeteleri doğrudan eczanelere elektronik olarak gönderebilir. Bu süreç reçete sürecini kolaylaştırır ve elle yazılan reçetelere olan ihtiyacı azaltır.

Hasta Kayıtlarına Kapsamlı Erişim

Bu temel özellik, hastanın tıbbi geçmişinin birleştirilmiş bir görünümünü sağlar. Hem güncel hem de geçmişe ait tüm teşhisleri, ilaçları ve test sonuçlarını içerir. Sağlık hizmeti sağlayıcılarının bilinçli karar verme için tam bir bağlama sahip olmasını sağlar.

Özelleştirilebilir İş Akışları

EHR sistemleri uygulayıcılara EHR iş akışlarını uyarlama olanağı sunar. Bu özelleştirme, tıbbi kayıtların yönetimine ilişkin özel ihtiyaç ve tercihlerle uyumludur.

Kısayollarla Dokümantasyon Verimliliği

Sağlık uzmanları, sık kullanılan belge şablonları için kısayollar oluşturabilir ve kullanabilir. Bu özellik hasta bilgilerinin girilmesi ve yönetilmesi verimliliğini artırır.

Otomatik Belge Bağlama

Bu özellik, taranan belgeleri otomatik olarak hastanın elektronik sağlık kaydıyla ilişkilendirir. Örneğin laboratuvar sonuçları veya sigorta bilgileri olabilir. Böylece hastanın dosyasında ilgili tüm bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Kişisel Sağlık Kayıt Sistemlerinin Temel Özellikleri

EHR ile PHR arasındaki temel farklardan biri, ikincisinin taşınabilirliğe ve bireysel sağlık veri sahiplerinin kontrolüne odaklanmasıdır. Kişisel Sağlık Kayıt sistemleri genellikle uygulamaya bağlı olarak ayrıntılarda farklılık gösterir. Ancak bazı benzer özellikler, bunların işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirir:

Gelişmiş Güvenlik Protokolleri

PHR sistemleri hasta mahremiyetini korumak için yüksek güvenlik standartlarıyla donatılmıştır. Bu önlemler genellikle güvenlik duvarlarını, veri şifrelemeyi ve güvenli parola korumasını içerir.

Özel Veri Erişim Kontrolü

Bu işlevsellik, hastaların PHR uygulamalarını güvenli bir şekilde kilitlemelerine olanak tanır. Sağlık verilerine erişimi olan tek kişi olmalarını sağlar.

Otomatik Sağlık Hatırlatıcıları

PHR uygulamaları hastalara sağlıkla ilgili çeşitli faaliyetler hakkında otomatik hatırlatmalar gönderebilir. Bu hatırlatıcılar planlanmış randevular, ilaç alımı veya sağlıkla ilgili diğer görevler için olabilir. Bu şekilde hastaların sağlık rejimlerini sürdürmelerine yardımcı olurlar.

Sorunsuz Entegrasyonlar

PHR sistemleri mobil SMS platformları gibi diğer dijital uygulamalarla entegre olabilir. Hastalar, hayati sağlık verileri parmaklarının ucunda olduğundan bilgilerine mobil cihazlardan ulaşabiliyor.

Belge Tarama ve Yükleme

Bazı PHR uygulamaları tıbbi kayıtları tarama ve yükleme özelliğine sahiptir. Kullanıcılar tıbbi belgelerini kolayca dijital hale getirebilir ve PHR sistemine dahil edebilir. Bu işlevsellik, sağlık kayıtlarına kolay ve düzenli erişimi kolaylaştırır.

İş Bağlamlarında EHR ve PHR Sistemlerinin Karşılaştırılması

Aşağıdaki bölüm, iş ortamlarında uygulandığında Elektronik ve Kişisel Sağlık Kaydı sistemlerinin artılarını ve eksilerini özetlemektedir:

Elektronik Sağlık Kayıt Yazılımı: Artıları ve Eksileri

EHR sistemlerinin temel faydası, tıbbi bilgilerin farklı kurumlar arasında paylaşılabilmesinde yatmaktadır. Böylece sağlayıcıyı değiştiren hastalar, testlerin tekrarlanmasından ve tıbbi kayıtların aktarılmasından kurtulabilirler.

Ancak EHR verileri hastalar için karmaşık olmaya devam ediyor ve bu da mahremiyet ve veri güvenliği endişelerine yol açıyor. Ayrıca EHR verilerinin çeşitli tıbbi tesisler arasında sorunsuz bir şekilde entegre edilememesi riski de bulunmaktadır. Hastalar sağlayıcıyı değiştirdiğinde bilgilerde potansiyel boşluklara veya ilgisizliklere yol açar.

Kişisel Sağlık Kayıt Yazılımı

PHR sistemleri hastalara tıbbi verilerinin tam kontrolünü ve sahipliğini sağlar. Bu özerklik, hastalara sağlık hizmeti sağlayıcılarını ve hizmetlerini seçmede daha fazla özgürlük sağlar.

PHR'ler kişisel sağlık finansmanına ilişkin bilgiler sağlar. Genellikle sağlık sigortası ve sigorta kapsamına girmeyen tedavi masraflarıyla ilgili ayrıntıları içerir. Bu mali şeffaflık, hastaların harcamalarını ve yaşam tarzı seçimlerini daha iyi planlamalarına yardımcı olabilir.

PHR'lerin en büyük dezavantajı klinik ortamlarda sınırlı kullanımlarıdır. Öncelikle bireysel anlayış için tasarlandıklarından, PHR'lerdeki bilgiler tıp uzmanları için hemen yararlı veya ilgili olmayabilir. Sonuç olarak, PHR'ler klinik bağlamda EMR'lerin veya EHR'lerin yerini etkili bir şekilde alamaz.

Sonuç

İşletmeler, EHR ve PHR sistemini benimseyip benimsemeyeceğine karar verirken her birinin artılarını ve eksilerini tartmalıdır. Kuruluşun özel ihtiyaçları ve hedefleri ile uyumlu olan sistemi seçmek önemlidir.

EHR sistemleri, kapsamlı özellikleriyle büyük işletmelerin ihtiyaçlarına daha uygundur. Ancak bunların uygulanması ve devam eden bakımıyla ilgili maliyetler önemli olabilir. PHR sistemleri genellikle daha basit ve uygun maliyetli olup daha fazla özelleştirme esnekliği sunar. PHR sistemlerinin EHR sistemleriyle aynı seviyede güvenlik sağlayamayabileceğini unutmamak önemlidir.

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img