Zephyrnet Logosu

Veriye Dayalı Karar Verme 101 – VERİ ÇOKLUĞU

Tarih:

veriye dayalı karar vermeveriye dayalı karar verme

Veriye dayalı karar verme, iş sorunlarını çözmek için veri ve analitiği kullanmayı içerir. Sezgiler veya kişisel görüşler yerine gerçeklere güvenmek daha doğru ve etkili kararlara yol açabilir.  

In iş örgütleriKanıta dayalı kararlar operasyonları optimize edebilir, üretkenliği artırabilir ve büyümeyi teşvik edebilir. İşletme operatörleri, veri kümelerindeki eğilimleri, kalıpları ve korelasyonları inceleyerek iyileştirme fırsatlarını veya potansiyel riskleri belirlemeye yardımcı olan değerli bilgileri ortaya çıkarabilir. Dahası, veriye dayalı karar verme, kararlar insan analistleri tarafından sağlanan ölçülebilir sonuçlara dayandığından kuruluşlar içinde hesap verebilirlik kültürünü teşvik eder.  

Veriye Dayalı Karar Verme Nedir?

Sürecin temel bileşenleri şunlardır: Veri toplama, yorumlama ve analiz. Bu bileşenler, değerli bilgiler sunmak ve karar vericilere bilinçli seçimler yapma konusunda rehberlik etmek için birlikte çalışır. 

İlk bileşen, bilgi toplamaİlgili bilgilerin sistematik olarak toplanmasını ifade eder. Bu, anketlerden veya deneylerden elde edilen niceliksel verilerin yanı sıra görüşmelerden veya gözlemlerden elde edilen niteliksel verileri de içerebilir. Toplanan verilerin doğru ve kapsamlı olması gerekir. güvenilir analiz

Bir sonraki adım veri yorumlamadır. Bu, bilginin anlamlı bir şekilde organize edilmesini ve yapılandırılmasını içerir. Yorumlama, veri kümesi içindeki kalıpları, eğilimleri ve korelasyonları belirlemeye yardımcı olarak karar vericilerin değerli bilgiler elde etmesine olanak tanır. 

Veriye Dayalı Kararlar ve Analitik Nerede Kesişiyor?

Veri analitiği sırasında, çeşitli yöntemlerle veriye dayalı içgörüler elde edilir. Analitik teknikler. Betimleyici analizde geçmiş veriler, geçmiş eğilimler ve kalıplar hakkında fikir edinmek için kullanılır. 

In tahmine dayalı analitikGeçmiş verilere dayanarak gelecekteki sonuçları tahmin etmek için istatistiksel modeller ve makine öğrenimi (ML) algoritmalarından yararlanılır. 

Kuruluşlar, daha doğru tahminler yapmak, performansı optimize etmek ve standartlara uygun stratejiler geliştirmek için veriye dayalı içgörüleri kullanır. pazar talepleri. Bu yaklaşım, yatırımların yatırım getirisi (ROI) açısından en yüksek potansiyele sahip alanlara yapılmasını sağlayarak genel iş performansını artırır. 

Veriye Dayalı Olmanın Faydaları Nelerdir?

Veriye dayalı karar verme, gerçeğe dayalı analizin anahtarıdır ve sonuçta ölçülebilir sonuçlar. İşte hızlı bir özet spesifik ticari faydalar veriye dayalı karar verme:

 • Birincil fayda, riskleri en aza indirebilme yeteneğidir. Kuruluşlar, kapsamlı veri analizine güvenerek iş risklerini belirleyebilir ve bunlar büyük sorunlar haline gelmeden bunları hafifletebilir. 
 • Veriye dayalı karar vermenin en önemli faydalarından biri maliyet tasarrufudur. Bu, tedarik zincirindeki darboğazların belirlenmesini veya gereksiz faaliyetlerin ortadan kaldırılmasını içerebilir. Ancak avantajlar parasal tasarrufların ötesindedir. 
 • Bir sonraki fayda, işletmelerin büyüme ve yenilik fırsatlarını belirleyebilmeleridir. Şirketler, müşteri tercihlerindeki veya pazar talebindeki modelleri veya eğilimleri analiz ederek, ürünlerini uyarlamak buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti artar ve rekabet gücü artar.     
 • Veriye dayalı karar verme, işletmelerin müşterilerini müşteri tercihlerine ve önceki satın alma modellerine göre hedeflemesine olanak tanır. Hedefe yönelik bir yaklaşım yalnızca müşteri memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda işin tekrarlanma olasılığını da artırır. 
 • Bu sürecin pazarlama açısından faydası, işletmelerin maksimum yatırım getirisi olan kanalları belirleyebilmeleri ve daha sonra bu kanallar aracılığıyla müşterileriyle etkileşime geçebilmeleridir. Bu, kaynakları akıllıca tahsis etmelerini ve pazarlama çabalarını optimize etmelerini sağlar.  
 • Sonuçta veriye dayalı karar alma, bir kuruluş içinde hesap verebilirlik kültürünü teşvik eder. 

İlgili Zorluklar Nelerdir?

Ana engellerden biri toplanan verilerin güvenilirliğinin ve kalitesinin sağlanmasıdır. Bir kuruluştaki farklı departmanlar, verileri toplamak ve depolamak için farklı sistemler veya araçlar kullanabilir. konsolidasyonun zor olduğu bilgileri etkili bir şekilde Bu parçalanma, karar verme süreçlerinin doğruluğunu tehlikeye atabilecek eksik veya tutarsız veri kümelerine yol açabilir. 

Diğer potansiyel veri yönetimi tehlikeleri veya zorlukları şu şekilde özetlenebilir:

Değişime karşı direnç: Veriye dayalı karar verme stratejilerini uygulamak, özellikle de sıklıkla buna eşlik eden değişime karşı direnç nedeniyle zorlu bir süreç olabilir. Başarılı bir uygulama için bu direncin aşılması çok önemlidir. 

Olası çözüm: İş dünyasının liderliği, çalışanlar arasındaki belirsizlik ve iş güvensizliği korkusunu ele almalıdır. Ayrıca, direncin üstesinden gelmek için, sezgiye veya kişisel deneyime dayanan "geleneksel karar verme uygulamalarından" zihniyet değişimi gerekiyor. Açık diyaloğu teşvik etmek, veriye dayalı içgörüleri ödüllendirmek ve paylaşımı çözümler veriye dayalı stratejileri benimsemeye yönelik tutumları değiştirmeye yardımcı olabilir. 

Veri doğruluğu eksikliği: Veri toplama süreci olası önyargıların ve hataların aşılmasını gerektirir. Manuel veri girişi veya transkripsiyon sırasındaki insan hataları, veri kümesinde yanlışlıklara neden olabilir. Toplama sürecinde kullanılan subjektif yorumlar veya seçici örnekleme yöntemleri nedeniyle önyargılar ortaya çıkabilir. 

Olası çözüm: Otomatikleştirilmiş araçların uygulanması veri entegrasyonu ve temizleme, insan hatalarını azaltarak toplanan bilgilerin güvenilirliğini artırabilir.

Veri bozulması: Bu, iş süreçlerindeki değişiklikler veya dış faktörler nedeniyle bilgilerin güncelliğini yitirmesi veya ilgisiz hale gelmesi durumunda meydana gelir. Bu bozulmayı önlemek ve kararların güncel ve en alakalı bilgilere dayanmasını sağlamak için düzenli güncellemeler ve bakım gereklidir. 

Olası çözüm: Bu zorluğun üstesinden gelmek için kuruluşların sağlam teknolojilere yatırım yapması gerekir. veri yönetişimi (DG) çerçeveleri Verilerin toplanması, doğrulanması ve yönetilmesi için standartlaştırılmış prosedürler oluşturan. 

Karmaşık veri kümeleri: Büyük veri, karmaşık veri kümeleriyle karakterize edilen veri odaklı karar vermede karşılaşılan önemli bir zorluk olabilir. Modern kuruluşlar çeşitli kaynaklardan çok miktarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri topladıkça, bu verileri yönetmek bir dizi zorluk haline gelir. saf hacim ve çeşitlilik Verilerin 

Organizasyonlar giderek daha fazla bilgi biriktirdikçe, zorluk şu şekilde ortaya çıkıyor: süzme İlgili içgörüleri elde etmek için bu çok büyük miktardaki veriyi kullanarak. Dahası, kuruluşların gelişmiş analitik tekniklerini kullanarak karmaşık veri kümeleri arasında gezinebilecek yetenekli profesyonellere ihtiyacı var. 

Veri güvenliği ve gizliliği: Veri güvenliği, hassas bilgilerin siber saldırılar, bilgisayar korsanlığı girişimleri veya içeriden gelen tehditler gibi tehditlere karşı korunmasını içerir. Kuruluşlar, düzenleyici gerekliliklere uyarken hassas bilgileri yetkisiz erişime veya ihlallere karşı korumak için önlemler almalıdır. 

Olası çözüm: Yetkisiz kişilerin verilere erişmesini veya verileri değiştirmesini önlemek için şifreleme teknikleri, güvenlik duvarları ve erişim kontrolleri gibi sağlam güvenlik önlemlerinin uygulanmasını gerektirir. 

Son olarak, kuruluşların benimsemesi gereken şeffaf politikalar kişisel verileri nasıl ele aldıklarına ve bireylere kendi bilgilerini kontrol etme seçenekleri sunduklarına ilişkin. Gizlilik düzenlemelerine uygunluğu sağlamak ve dikkat edilmesi gereken boşlukları belirlemek için düzenli denetimler ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

Veriye Dayalı Karar Vermede En İyi Uygulamalar Nelerdir?

Günümüzde kuruluşlar, sezgi veya tahminlerden ziyade sağlam kanıtlara dayanarak karar vermenin önemini kabul etmektedir. Ancak süreç uygulaması, veriye dayalı karar vermenin başarılı olması için bazı en iyi uygulamalara sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir.  

Veriye dayalı karar verme sürecini uygulamaya yönelik en iyi uygulamalar:

 • Kuruluşların verilere değer veren ve karar alma süreçlerinde kullanılmasını teşvik eden bir kültüre ihtiyacı var. Bu, çalışanların verilerin önemini anladığı, verilerle rahatça çalışabildiği ve ilgili araç ve kaynaklara erişebildiği bir zihniyetin geliştirilmesini içerir. Ek olarak liderlik, veriye dayalı karar almayı teşvik etmede hayati bir rol oynar. net beklentiler ve tüm çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak. 
 • Her kuruluşun sağlam bir yapı oluşturması gerekir. Veri Stratejisi Veriye dayalı karar almanın uygulanması için. Strateji yol haritası genellikle en önemli temel performans göstergelerini (KPI'ler) içerir. Ölçülebilir hedefler tanımlayarak işletmeler ilerlemeyi takip edebilir ve performanslarını doğru bir şekilde değerlendirebilir. İlgili, ulaşılabilir, zamana bağlı ve stratejik hedeflerle uyumlu KPI'ların seçilmesi önemlidir. 
 • Kuruluşlar, doğru bilgi toplanmasını sağlamak için sağlam veri toplama yöntemlerine ve teknolojilerine yatırım yapmalıdır. Uygun veri entegrasyonu süreçleri olmadan, farklı kaynaklardan gelen veriler parçalanmış veya uyumsuz olabilir, bu da güvenilmez içgörülere ve hatalı karar alma süreçlerine yol açabilir. Veri entegrasyonunu düzenli olarak gözden geçirmek ve Veri kalitesi Karar verme süreci boyunca güvenilirliğin korunması için süreçlerin değerlendirilmesi önemlidir. 
 • Kuruluşun liderlerinin, büyük miktarda veriden doğru öngörüler elde etmek için tahmine dayalı modelleme ve makine öğrenimi algoritmalarından yararlanması gerekiyor. İşletmeler, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak, büyük veri kümelerindeki geleneksel analiz yöntemleriyle görülemeyebilecek gizli kalıpları ortaya çıkarabilir. 
 • Kuruluşlar, veri görselleştirme teknikleri aracılığıyla eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarabilir. Veriler görüntülendiğinde görsel formatlar çizelgeler, grafikler veya etkileşimli kontrol panelleri gibi karmaşık bilgiler anlaşılır hale gelir. Veriler net, görsel formatlarda sunulduğunda iş ortakları arasında veri paylaşımı da daha kolay olur.    

Veriye Dayalı Karar Verme Araçları Nelerdir?

Büyük veri araçları, büyük miktarda verinin yönetilmesinde ve analiz edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler. Bu araçlar kuruluşların büyük veri kümelerini verimli bir şekilde toplamasına, depolamasına, işlemesine ve görselleştirmesine olanak tanır. Karar vericiler, bu araçların gücünden yararlanarak iş ortamlarına ilişkin kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.     

Veriye dayalı karar alma çağında kuruluşlar, değerli içgörüler elde etmek için giderek daha fazla tahmine dayalı modelleme araçlarına yöneliyor. Geçmiş verilerden ve ileri istatistiksel tekniklerden yararlanarak, bu araçlar İşletmelerin gelecekteki sonuçları tahmin etmesine ve bilinçli kararlar almasına olanak tanır. 

Şu anda kuruluşlar, karar verme süreçlerini geliştirmek için yapay zeka ve NLP'ye giderek daha fazla güveniyor. AI algoritmaları karmaşık veri kümelerini analiz etmek, kalıpları belirlemek ve sonuçları tahmin etmek için tasarlanmıştır. Kuruluşlar karar alma sürecine yapay zekayı uygulayarak tekrarlanan görevleri otomatikleştirebilir, insan önyargılarını azaltabilir ve veriler içindeki gizli ilişkileri ortaya çıkarabilir. 

NLP işleme, makinelerin insan dilini anlamasını ve yorumlamasını sağlayarak yapay zekayı tamamlar. NLP algoritmaları ile kuruluşlar, müşteri geri bildirimleri, sosyal medya gönderileri veya sektör raporları gibi yapılandırılmamış metinlerden anlam çıkarabilir. İşletmeler, bu metinsel bilgileri niceliksel verilerle birlikte analiz ederek müşterilerinin duygu ve tercihlerine ilişkin bütünsel bir anlayış kazanır. 

Raporlama yazılımı, kuruluşların verileri tek bir konumda ve gerçek zamanlı olarak toplamasına ve analiz etmesine olanak tanır. Bu gelişmiş raporlama araçları, KPI'lara gerçek zamanlı erişim sağlayarak karar vericilerin ilerlemeyi izlemesine ve iyileştirilecek alanları belirlemesine olanak tanır. Özelleştirilebilir kontrol panelleri ve etkileşimli görselleştirmelerle raporlama yazılımı, kullanıcıların karar almayı etkileyebilecek eğilimleri, kalıpları ve anormallikleri hızlı bir şekilde belirlemesine olanak tanır. 

Shutterstock lisansı altında kullanılan görsel

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img