Zephyrnet Logosu

SpicyIP Tidbit: DHC, Arttırılmış Etkinliğe İlişkin Kanıtların Nihai Duruşmadan Önce Sunulması Gerektiğini Gözlemliyor

Tarih:

Image okuyun.

Bölüm 3(d)'deki nüanslar, hangi tarafa düştüklerine bağlı olarak davacıları rahatsız etmeye ve memnun etmeye devam ediyor. Düzenli olarak ortaya çıkan sorunlardan biri, başvuru zaman çizelgeleri ile Bölüm 3(d) engelini aşmak için gerekli olan 'artırılmış etkinliği' kanıtlamak için gerekli olan klinik araştırma verileri arasındaki çatışmadır. Patent başvuruları genellikle potansiyel bir buluş fark edilir edilmez yapılır, klinik denemelerin tamamlanması ise yıllar alır. 

Bu noktada hukuki düşünceye ek olarak, yakın zamanda yapılan bir düzenlemeyle Ischemix Llc vs Patent KontrolörüDelhi Yüksek Mahkemesi, yeni verilere atıfta bulunan yazılı sunumların genellikle son duruşmalardan sonra sunulduğunu belirterek, başvuranın, artırılmış terapötik etkinliği kanıtlamak için verileri, son sözlü duruşma tarihinden önce Patent Ofisi önünde açıkça sunması gerektiğine hükmetti. muhasebeleştirildiğinden emin olun. Bu konular doğası gereği teknik olduğundan mahkeme, geliştirilmiş terapötik etkinliğe ilişkin notun, son duruşma sırasında Patent Vekili tarafından İncelemeyi Yapan Kişiye teslim edilmesi ve açıkça açıklanması gerektiğine karar vermiştir. Böylece, başvuru sahibi tarafından saat 11. saate kadar saklanan bu önemli ayrıntıların kaçırılmasından kontrol pilotunu sorumlu tutmayarak insan hatası faktörü dikkate alınmıştır.

Patent Ofisi başvuruyu yeniden incelemeyi ve başvuru sahibini tekrar dinlemeyi kabul ettiğinden, mahkeme itirazın esasına girmedi. Ancak mahkeme direktif verdi (şu hükme dayanarak) Astrazeneca - İntaş DB siparişi ve İstiridye Noktası İlaç rüçhan tarihinden sonra dosyalanan verilere güvenmenin herhangi bir yararına, yalnızca buluşun tam spesifikasyonunda aynı şeyin yapılmış olması durumunda izin verilmelidir.

Bu nedenle emir, özellikle farmasötik ürünlerle ilgili olarak Hindistan patent soruşturması sahnesine bir miktar düzen getirmeyi amaçlıyor. Karar, klinik araştırma verilerinin rüçhan tarihinden sonra dosyalanabileceğini yineleyerek, patent başvurusu sırasında bu verilerin üretilememesi ile duruşma tarihinden önce bu tür başvuruların kısıtlanması arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır. mahkeme, bu tür verilerin son dakikada sunulmamasını sağlar, bu da bölüm 3(d) korumasının amacını ihlal eder.

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img