Zephyrnet Logosu

Hibrit Bulutun Zorlukları ve Bunlardan Nasıl Kaçınılacağı – DATAVERSITY

Tarih:

Hibrit bulut çözümleri, bankacılık, fintech, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) endüstrileri için veri güvenliği, ölçeklenebilirlik ve inovasyon arasında bir denge kurmada vazgeçilmezdir. Bu sektörler, düzenleyici karmaşıklıklar, veri hassasiyeti, hızlı işlem işleme talepleri, siber güvenlik riskleri, eski sistemler, rekabet, değişen müşteri beklentileri, organizasyonel esneklik ve küresel operasyonlar gibi benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır. Bu engellerin üstesinden gelmek için işletmelerin hibrit bulut teknolojisine yatırım yapması, çalışanların eğitimine öncelik vermesi, mevzuat uyumluluğunu sağlaması ve siber güvenlik önlemlerini desteklemesi büyük önem taşıyor. 

Hibrit bulut çözümleri, bu sektörlerin güvenlik, uyumluluk ve performans gereksinimlerini karşılarken yenilik yapmalarını sağlar. Wells Fargo, Morgan Stanley ve Capital One, operasyonlarını bulut tabanlı hizmetlere kaydıran birkaç fintech kuruluşudur. Bir göre Flexera'nın raporu2023'te kuruluşların %95'i, çoğunlukla hibrit bulut bileşenlerini içeren çoklu bulut stratejisini benimsedi. Finansal hizmetler sektöründe, EY tarafından yapılan bir çalışma Finansal hizmet kuruluşlarının %83'ünün ya halihazırda bir hibrit bulut stratejisini benimsediğini ya da yakın gelecekte bunu yapmayı planladığını buldu. 

Fintech'te Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Karmaşıklığın Dengelenmesi

Fintech endüstrisindeki ortak zorlukların üstesinden gelmek için kuruluşlar, gelişmiş performans, maliyet verimliliği, inovasyon esnekliği, düşük gecikme kontrolü, iş sürekliliği ve güçlü güvenlik ve izleme yetenekleri sağlayan hibrit bulut çözümlerini kullanıyor. 

Fintech'te inovasyon ve güvenlik arasında doğru dengeyi yakalamak çok önemlidir. Hibrit bulut çözümleri, özellikle AI ve ML uygulamaları için ilgi çekici bir izleme sunar. Fintech'in dinamik ortamındaki tüm hayati unsurlar ve temel avantajlar şunları içerir:

  • Performans artışı: Hibrit bulut ölçeklenebilirliği, büyük veri kümeleriyle verimli AI ve ML model eğitimine olanak tanıyarak en üst düzeyde performans sağlar.
  • Maliyet verimliliği: Fintech kuruluşları, şirket içi ve bulut kaynaklarını birleştirerek yapay zeka ve makine öğrenimi iş yüklerini optimize eder ve altyapı giderlerini azaltır.
  • yenilik: Hibrit bulutlar, yapay zeka ve makine öğrenimi modellerinin hızlı şekilde denenmesini ve devreye alınmasını destekleyerek yeniliği teşvik eder.
  • Düşük gecikme kontrolü: Hibrit kurulumlar, hızlı yürütme için yerinde ve bulutta gecikmeye duyarlı görevleri dengeler.
  • İş devamlılığı: Hibrit mimariler, bulut hizmeti kesintileri sırasında bile fintech operasyonlarının kesintisiz olmasını sağlar.
  • Güvenlik ve izleme: Fintech, güvenlik üzerinde kapsamlı kontrole sahiptir ve Veri yönetimiHem şirket içi hem de bulut kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak.

Sektörlerdeki Ortak Zorluklar

Hızla gelişen bankacılık, fintech, yapay zeka ve makine öğrenimi ortamlarındaki zorlukları etkili bir şekilde ele almak için bu sektörlerdeki kuruluşlar, üç kritik zorunluluğa odaklanan çözüm ve stratejileri uygulamaya odaklanıyor:

  • Entegrasyon protokollerinin standartlaştırılması: Tutarlı entegrasyon protokolleri, çeşitli sistemler, veri kaynakları ve teknolojiler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için gereklidir. Sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilirlik sağlar, entegrasyon karmaşıklığını azaltır ve yeni teknolojilerin benimsenmesini hızlandırır. Bu zorunluluk, inovasyon için hızlı deneme ve dağıtımın gerekli olduğu yapay zeka ve makine öğreniminde özellikle hayati önem taşıyor.
  • Dinamik güvenlik stratejilerinin uygulanması: Hassas verilerin korunması tüm sektörlerde çok önemlidir. Dinamik güvenlik stratejileri, gelişen tehditlere sürekli olarak uyum sağlayarak güçlü savunma mekanizmaları sağlar. Güvenin sürdürülmesinde, düzenlemelere uyum sağlanmasında ve değerli müşteri verilerinin korunmasında hayati bir rol oynarlar.
  • Maliyet optimizasyonunu en üst düzeye çıkarmak: Etkin kaynak tahsisi finansal sürdürülebilirliğin temelidir. Maliyet optimizasyonu, talep değiştikçe kaynakları ölçeklendirmek için kullandıkça öde modelleri gibi bulut hizmetlerinden yararlanmayı içerir. Ek olarak veriye dayalı karar verme, iyileştirilecek alanları belirleme ve inovasyon ile maliyet kontrolü arasındaki dengeyi korurken operasyonları kolaylaştırmak için veri analitiği ve yapay zeka kullanılıyor.

Bankacılık, fintech, yapay zeka ve makine öğrenimi kuruluşları, bu zorunlulukları önceliklendirerek ortak zorlukları etkili bir şekilde aşarak faaliyetlerinde verimlilik, dayanıklılık ve rekabet gücü sağlayabilir. Bu stratejiler, bu sektörlerin birbirine bağlı ve rekabetçi bir ortamda sürdürülebilir başarısı ve büyümesi için gereklidir.

Sektöre Özel Zorluklara Özel Çözümler

Dinamik finans sektöründe yapay zekayı, dijital inovasyonu ve hibrit bulut çözümlerini benimsemek, bankaların etkili bir şekilde rekabet edebilmesi için hayati önem taşıyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi, bu kurumların istikrarı artırmasına, sahtekarlığı tespit etmesine ve üstün müşteri deneyimleri sunmasına olanak tanıyor. Geleneksel bankalar, uyumluluk karmaşıklıklarını aşmak ve finansal verileri korumak için düzenleyici teknolojiyi benimsiyor ve siber güvenliği güçlendiriyor. Veri analizi bilinçli karar verme ve müşteri deneyimlerini geliştirme için değerli bilgiler sağlayarak merkezi bir rol oynar. 

Fintech firmaları, açık bankacılık girişimlerine aktif olarak katılarak ve yenilikçi ödeme çözümleri yaratarak inovasyonun ön saflarında yer alıyor. Gelişmiş veri analitiği, büyümeyi karşılayacak kişiselleştirilmiş hizmetler ve ölçeklenebilir altyapı sağlayarak stratejilerini yönlendiriyor. Yapay zeka ve makine öğrenimindeki güçlü veri yönetimi, etik yapay zeka ve sürekli öğrenme uygulamaları, sorumlu ve uyarlanabilir yapay zeka modellerini sağlar. Bu birleşik çabalar, finansı yenilikçilik ve uyumlulukla şekillenen bir gelecek için konumlandırıyor.

Sektöre Özel Hibrit Bulut Başarısı

Bankacılık ve yatırım sektörü önemli bir değişime tanık oldu. bulut teknolojisinin benimsenmesiProfesyonellerin %70'i 2022 boyunca bu alana yatırımlarını artırıyor ve bu gidişatı 2025'e kadar sürdürmeyi planlıyor. Hassas veriler için şirket içi sunucuları Amazon AWS gibi genel bulut hizmetleriyle harmanlayan hibrit bulut yaklaşımının tercih edilmesi, norm. Aynı zamanda, dijital finansal yenilikçiler olan neobankaların popülaritesi arttı ve daha düşük ücretler ve daha hızlı kredi onayları gibi çevrimiçi avantajlar sundular. Bankacılık uygulaması Chime'ın sadece bir yılda 13 milyondan fazla müşteriden 21 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaşarak olağanüstü büyümesi, bu yeni oyuncuların potansiyelini ortaya koyuyor. Bankacılıkta bulut teknolojisine geçiş, gelişmiş operasyonel verimlilik, yenilikçi modellere uyum sağlama, üstün müşteri hizmetleri ve kapsamlı donanım desteğinin getirdiği yük olmaksızın temel operasyonlara odaklanma yeteneği vaat ediyor. Bu evrim, finans sektörünün devam eden dönüşümünde çok önemli bir anı ifade ediyor.

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img