Integritetspolicy - Data Intelligence.
Anslut dig till vårt nätverk!

Platon vertikal sökning

Om oss

Ansvarsfriskrivning för Plato Technologies Inc.

Om du behöver mer information eller har några frågor om vår webbplats ansvarsfriskrivning, är du välkommen att kontakta oss via e-post på zephyr@platodata.io. Vår ansvarsfriskrivning genererades med hjälp av Friskrivningsgenerator.

Friskrivningsklausuler för Zephyrnet.com

All information på denna webbplats - https://zephyrnet.com/ - publiceras i god tro och endast för allmän information. Zephyrnet.com lämnar inga garantier om fullständigheten, tillförlitligheten och riktigheten av denna information. Alla åtgärder du vidtar utifrån informationen du hittar på denna webbplats (Zephyrnet.com) sker helt på egen risk. Zephyrnet.com ansvarar inte för förluster och/eller skador i samband med användningen av vår webbplats.

Från vår webbplats kan du besöka andra webbplatser genom att följa hyperlänkar till sådana externa webbplatser. Även om vi strävar efter att endast tillhandahålla kvalitetslänkar till användbara och etiska webbplatser har vi ingen kontroll över innehållet och naturen på dessa webbplatser. Dessa länkar till andra webbplatser innebär inte en rekommendation för allt innehåll som finns på dessa webbplatser. Webbplatsägare och innehåll kan ändras utan föregående meddelande och kan inträffa innan vi har möjlighet att ta bort en länk som kan ha gått "dåligt".

Tänk också på att när du lämnar vår webbplats kan andra webbplatser ha olika sekretesspolicyer och villkor som ligger utanför vår kontroll. Var noga med att kontrollera dessa webbplatsers integritetspolicyer samt deras "användarvillkor" innan du bedriver verksamhet eller laddar upp någon information. Vår integritetspolicy skapades av Generator för integritetspolicy.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår ansvarsfriskrivning och samtycker till dess villkor.

uppdatering

Om vi ​​uppdaterar, ändrar eller gör några ändringar i detta dokument kommer dessa ändringar att publiceras här.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Meddelande

Vår webbplats följer bestämmelserna om säker hamn i 17 USC. § 512, även känd som Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Som sådan kommer vi att svara på skriftlig anmälan om intrång i upphovsrätten i enlighet med DMCA. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade material kränks på vår webbplats, vänligen kontakta oss omedelbart.

För att vi ska svara måste du meddela oss i ett formulär som väsentligen överensstämmer med DMCA: s säkerhetshamn. Ditt meddelande om påstådd överträdelse måste vara en skriftlig och innehålla ALLA av följande:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att handla på ägarens vägnar av en exklusiv rätt som påstås kränkas.
 2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha kränkts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk, en representativ lista över sådana verk.
 3. Identifiering av materialet som påstås vara kränkande eller utsatt för kränkande aktiviteter och som ska tas bort eller åtkomst till vilket ska inaktiveras, och information som är rimligt tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet.
 4. Information som är rimligt tillräcklig för att tillåta oss att kontakta dig, till exempel en adress, telefonnummer och, om tillgänglig, en elektronisk postadress till vilken du kan kontaktas.
 5. Ett uttalande om att du har en god tro på att användning av materialet på det klagade sättet inte är godkänt.
 6. Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt och under straff för skadedom, att du är upphovsrättsinnehavaren eller har behörighet att agera på upphovsrättsägarens vägnar.

Om du inte lämnar ett skriftligt meddelande som uppfyller dessa delar kommer vi inte att respektera din begäran och är enligt lagen inte skyldiga att göra det.

Sekretessmeddelande

Senast uppdaterad: Mars 14, 2021

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och rutiner för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning

Senast uppdaterad: Mars 14, 2021

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och rutiner för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Definitioner

I denna sekretesspolicy används följande:

 • Konto betyder ett unikt konto skapat för dig för att få åtkomst till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Dotterbolag avser en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där ”kontroll” betyder ägande av 50% eller mer av aktierna, aktieräntan eller andra värdepapper som är berättigade att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.
 • Ansökan betyder det program som tillhandahålls av företaget som laddats ner av dig på någon elektronisk enhet, som heter Zephyrnet.com
 • Företagi CCPA (California Consumer Privacy Act) hänvisar till företaget som den juridiska enhet som samlar in konsumenternas personliga information och bestämmer syften och medel för behandlingen av konsumenternas personliga information, eller på uppdrag av vilken sådan information samlas in och som enbart, eller tillsammans med andra, bestämmer syftet och medlen för behandlingen av konsumenternas personliga information som gör affärer i delstaten Kalifornien.
 • Företag (kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i detta avtal) hänvisar till Plato Technologies Inc, 144 E44th St, New York NY 10017. För tillämpningen av GDPR är företaget datakontrollanten.
 • konsumenten, för CCPA (California Consumer Privacy Act), avser en fysisk person som är bosatt i Kalifornien. En invånare, enligt definitionen i lagen, inkluderar (1) varje individ som är i USA för annat än ett tillfälligt eller övergående syfte, och (2) varje person som har hemvist i USA som är utanför USA för ett tillfälligt eller övergående syfte.
 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobil enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller detaljerna i din surfhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Land hänvisar till: Wyoming, USA
 • Data Controller, i den mening som avses i GDPR (General Data Protection Regulation), hänvisar till företaget som den juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syften och medel för behandlingen av personuppgifter.
 • Anordning betyder alla enheter som kan komma åt tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Facebook Fan Page är en offentlig profil med namnet Plato Data Intelligence som specifikt skapats av företaget på Facebooks sociala nätverk, tillgänglig från https://www.facebook.com/PlatoDataIntelligence/
 • Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar individ. För ändamålen med GDPR betyder personuppgifter all information som rör dig, såsom ett namn, ett identifieringsnummer, platsinformation, online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska , fysiologisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet. Med CCPA avses personuppgifter all information som identifierar, relaterar till, beskriver eller kan associeras med, eller rimligen kan kopplas, direkt eller indirekt , med dig.
 • REA, för CCPA (California Consumer Privacy Act), syftar till att sälja, hyra, släppa, avslöja, sprida, tillhandahålla, överföra eller på annat sätt kommunicera muntligt, skriftligt eller på elektronisk eller på annat sätt, en konsuments personliga information till ett annat företag eller en tredje part för monetär eller annan värdefull ersättning.
 • Service hänvisar till applikationen eller webbplatsen eller båda.
 • Leverantör betyder varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på företagets vägnar. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller individer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten, för att tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, för att utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används. För ändamålet med GDPR anses tjänsteleverantörer vara databehandlare.
 • Tredjeparts socialmedietjänst hänvisar till alla webbplatser eller webbplatser för socialt nätverk genom vilket en användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda tjänsten.
 • Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genereras av användningen av tjänsten eller från själva tjänsteninfrastrukturen (till exempel längden på ett sidbesök).
 • Webbplats avser Zephyrnet.com, tillgänglig från https://zephyrnet.com/
 • Om er betyder den person som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller någon annan juridisk enhet för vilken en sådan person har tillgång till eller använder Tjänsten, i tillämpliga fall. Enligt GDPR (Allmän dataskyddsförordning) kan du kallas för Data Ämne eller som den användare som du är den person som använder tjänsten.

Insamling och användning av dina personuppgifter
Typer av data samlad

Personuppgifter

När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, Stat, Provins, Postnummer / Postnummer, Stad
 • Bankkontoinformation för att betala för produkter och / eller tjänster inom tjänsten
 • Användningsdata

När du betalar för en produkt och / eller en tjänst via banköverföring kan vi be dig att tillhandahålla information för att underlätta denna transaktion och för att verifiera din identitet. Sådan information kan inkludera, utan begränsning:

 • Födelsedatum
 • Pass eller nationellt ID-kort
 • Bankkortutdrag
 • Annan information som länkar dig till en adress

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, din mobil operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du kommer åt tjänsten av eller via en mobil enhet.

Information från sociala medietjänster från tredje part

Företaget tillåter dig att skapa ett konto och logga in för att använda tjänsten via följande sociala medietjänster från tredje part:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Om du bestämmer dig för att registrera dig genom eller på annat sätt bevilja oss tillgång till en tredjepartstjänst för sociala medier, kan vi samla in personuppgifter som redan är associerade med ditt tredjeparts socialtjänstkonto, såsom ditt namn, din e-postadress, dina aktiviteter eller Din kontaktlista associerad med det kontot.

Du kan också ha möjlighet att dela ytterligare information med företaget via din tredje parts sociala medias konto. Om du väljer att tillhandahålla sådan information och personuppgifter, under registrering eller på annat sätt, ger du företaget tillstånd att använda, dela och lagra den på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy.

Information som samlas in när du använder applikationen

När vi använder vår applikation, för att kunna tillhandahålla funktioner i vår applikation, kan vi samla in, med ditt tidigare tillstånd:

 • Information om din plats

Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst. Informationen kan laddas upp till företagets servrar och / eller en tjänsteleverantörs server eller så kan den helt enkelt lagras på din enhet.

Du kan aktivera eller inaktivera åtkomst till denna information när som helst genom dina enhetsinställningar.

Spårningstekniker och kakor

Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningsteknik som används är fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. Den teknik vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller webbläsarkakor. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla kakor eller att ange när en kaka skickas. Men om du inte accepterar kakor kan du kanske inte använda vissa delar av vår tjänst. Såvida du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra kakor, kan vår tjänst använda kakor.
 • Flash-kakor. Vissa funktioner i vår tjänst kan använda lokala lagrade objekt (eller Flash-kakor) för att samla in och lagra information om dina preferenser eller din aktivitet på vår tjänst. Flash-cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som de som används för webbläsarkakor. För mer information om hur du kan ta bort Flash-kakor, läs "Var kan jag ändra inställningarna för att inaktivera eller ta bort lokala delade objekt?" tillgänglig på https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webbeacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbfyrar (även kallade tydliga gifs, pixeltaggar och enstaka pixel-gifs) som tillåter företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (t.ex. att registrera populariteten för ett visst avsnitt och verifiera system- och serverintegritet).

Cookies kan vara "beständiga" eller "session" -kakor. Ihållande kakor finns kvar på din personliga dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionskakor raderas så snart du stänger din webbläsare. Du kan lära dig mer om kakor här: Allt om kakor med TermsFeed.

Vi använder både sessions- och beständiga kakor för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga / väsentliga kakor

Typ: Session Cookies

Administreras av: Us

Syfte: Dessa kakor är viktiga för att ge dig tjänster tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa kakor kan de tjänster du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor för att ge dig dessa tjänster.

 • Cookies policy / Cookies för meddelandeacceptation

Typ: Persistent Cookies

Administreras av: Us

Syfte: Dessa kakor identifierar om användare har accepterat användningen av kakor på webbplatsen.

 • Funktionalitetskakor

Typ: Persistent Cookies

Administreras av: Us

Syfte: Dessa kakor tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa kakor är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser igen varje gång du använder webbplatsen.

 • Spårning och prestanda cookies

Typ: Persistent Cookies

Administreras av: Tredjeparter

Syfte: Dessa kakor används för att spåra information om trafik till webbplatsen och hur användare använder webbplatsen. Informationen som samlas in via dessa kakor kan direkt eller indirekt identifiera dig som enskild besökare. Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis är länkad till en pseudonym identifierare som är associerad med den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan också använda dessa kakor för att testa nya sidor, funktioner eller ny funktionalitet på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.

För mer information om cookies vi använder och dina val angående cookies, besök vår Cookies Policy eller Cookies-delen i vår Integritetspolicy.

Sekretesspolicy för Plato Technologies Inc.

På Zephyrnet.com, tillgängligt från https://zephyrnet.com/, är en av våra huvudprioriteringar sekretessen för våra besökare. Detta sekretesspolicydokument innehåller typer av information som samlas in och registreras av Zephyrnet.com och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss. Vår integritetspolicy genererades med hjälp av GDPR Sekretesspolicy Generator från GDPRPrivacyNotice.com

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi är en datakontrollant av din information.

Plato Technologies Inc rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på den personliga informationen vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:

 • Plato Technologies Inc måste utföra ett kontrakt med dig
 • Du har gett Plato Technologies Inc tillstånd att göra det
 • Att behandla din personliga information ligger i Plato Technologies Inc legitima intressen
 • Plato Technologies Inc måste följa lagen

Plato Technologies Inc kommer att behålla din personliga information endast så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva vår policy.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter till uppgiftsskydd. Om du vill få information om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:

 • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig.
 • Rätten till rättelse.
 • Rätten att invända.
 • Rätten till begränsning.
 • Rätten till dataöverförbarhet
 • Rätten att återkalla samtycke

Loggfiler

Zephyrnet.com följer ett standardförfarande för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta som en del av värdtjänstens analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP) -adresser, webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/utgångssidor och eventuellt antal klick. Dessa är inte länkade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelse på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och Web Beacons

Som alla andra webbplatser använder Zephyrnet.com "cookies". Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och sidorna på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa vårt webbsidans innehåll baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Mer information om cookies finns i "Vad är cookies".

Sekretesspolicy

Du kan konsultera denna lista för att hitta sekretesspolicyn för var och en av Zephyrnet.coms annonseringspartners.

Tredjeparts annonsservrar eller annonsnätverk använder teknik som cookies, JavaScript eller Web Beacons som används i sina respektive annonser och länkar som visas på Zephyrnet.com, som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP -adress när detta inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa annonsinnehållet som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att Zephyrnet.com inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Tredjeparts Sekretesspolicyer

Zephyrnet.com sekretesspolicy gäller inte andra annonsörer eller webbplatser. Därför rekommenderar vi dig att konsultera respektive sekretesspolicy för dessa tredjeparts annonsservrar för mer detaljerad information. Det kan innehålla deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies via dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill veta mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.

Barninformation

En annan del av vår prioritering är att lägga till skydd för barn när du använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och / eller övervaka och styra sin onlineaktivitet.

Zephyrnet.com samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn lämnade denna typ av information på vår webbplats, uppmuntrar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att omedelbart ta bort sådan information från våra register.

Integritetspolicy online Endast

Vår sekretesspolicy gäller endast våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats när det gäller informationen som de delade och/eller samlar in på Zephyrnet.com. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår integritetspolicy och samtycker till dess villkor.

Cookies Policy

Senast uppdaterad: Mars 14, 2021

Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem. Du bör läsa denna policy så att du kan förstå vilken typ av kakor vi använder, eller vilken information vi samlar in med hjälp av kakor och hur den informationen används.

Cookies innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen lagrad i och erhållen från cookies. För mer information om hur vi använder, lagrar och håller dina personuppgifter säkra, se vår sekretesspolicy.

Vi lagrar inte känslig personlig information, till exempel e-postadresser, kontolösenord etc. i de cookies vi använder.

Tolkning

De ord som den initiala bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

I denna cookiepolicy används följande:

 • Företag (kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i denna cookiepolicy) hänvisar till Plato Technologies Inc., 144 E44th St, New York NY 10017.
 • Cookies betyder små filer som är placerade på din dator, mobil enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller detaljer om din surfhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Webbplats avser Zephyrnet.com, tillgänglig från https://zephyrnet.com
 • Om er betyder den enskilda som får åtkomst till eller använder webbplatsen, eller ett företag eller någon juridisk enhet på vars vägnar sådan person kommer åt eller använder webbplatsen, i tillämpliga fall.

Typ av kakor vi använder

Cookies kan vara "beständiga" eller "session" -kakor. Ihållande kakor finns kvar på din personliga dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionskakor raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både sessioner och ihållande cookies för de syften som anges nedan:

 • Nödvändiga / väsentliga kakor
  Typ: Session Cookies
  Administreras av: Us
  Syfte: Dessa kakor är viktiga för att ge dig tjänster tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa kakor kan de tjänster du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor för att ge dig dessa tjänster.
 • Cookies policy / Cookies för meddelandeacceptation
  Typ: Persistent Cookies
  Administreras av: Us
  Syfte: Dessa kakor identifierar om användare har accepterat användningen av kakor på webbplatsen.
 • Funktionalitetskakor
  Typ: Persistent Cookies
  Administreras av: Us
  Syfte: Dessa kakor tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa kakor är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser igen varje gång du använder webbplatsen.
 • Spårning och prestanda cookies
  Typ: Persistent Cookies
  Administreras av: Tredjeparter
  Syfte: Dessa kakor används för att spåra information om trafik till webbplatsen och hur användare använder webbplatsen. Informationen som samlas in via dessa kakor kan direkt eller indirekt identifiera dig som enskild besökare. Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis är länkad till en pseudonym identifierare som är associerad med den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan också använda dessa kakor för att testa nya sidor, funktioner eller ny funktionalitet på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.
 • Inriktnings- och reklamkakor
  Typ: Persistent Cookies
  Administreras av: Tredjeparter
  Syfte: Dessa kakor spårar dina surfvanor så att vi kan visa reklam som är mer sannolikt att vara av intresse för dig. Dessa kakor använder information om din webbhistorik för att gruppera dig med andra användare som har liknande intressen. Baserat på den informationen och med vårt tillstånd kan tredjepartsannonsörer placera kakor så att de kan visa annonser som vi tror kommer att vara relevanta för dina intressen medan du är på tredje parts webbplatser.
 • Cookies för sociala medier
  Typ: Persistent Cookies
  Administreras av: Tredjeparter
  Syfte: Förutom våra egna kakor kan vi också använda olika plug-ins från tredje part från sociala nätverkswebbplatser som Facebook, Instagram, Twitter eller Google+ för att rapportera användningsstatistik på webbplatsen och för att tillhandahålla sociala mediefunktioner. Dessa plug-ins från tredje part kan lagra kakor. Vi kontrollerar inte dessa sociala mediekakor. Se relevanta sociala medier nätverkets webbplats sekretesspolicyer för information om deras cookies.

Dina val angående kakor

Om du föredrar att undvika användning av kakor på webbplatsen måste du först inaktivera användningen av kakor i din webbläsare och sedan ta bort de kakor som är sparade i din webbläsare som är associerad med denna webbplats. Du kan använda det här alternativet för att förhindra användning av kakor när som helst.

Om du inte accepterar våra kakor kan du uppleva besvär i din användning av webbplatsen och vissa funktioner kanske inte fungerar korrekt.

Om du vill ta bort cookies eller instruera din webbläsare att ta bort eller vägra cookies, vänligen besök hjälpsidorna i din webbläsare.

 • För Chrome webbläsare, besök denna sida från Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
 • För Internet Explorer webbläsare, besök denna sida från Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
 • För webbläsaren Firefox, besök denna sida från Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 • För Safari webbläsare, besök denna sida från Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

För andra webbläsare, besök din webbläsares officiella webbsidor.

Mer information om kakor

Du kan lära dig mer om kakor här: Allt om kakor med TermsFeed.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna cookie-policy kan du kontakta oss: