Connect with us

Globe NewsWire

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2021

Avatar

Published

on

Savosolar Oyj
Liiketoimintakatsaus       26.4.2021 klo 8.30 (CEST)

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2021

Avainluvut tammi-maaliskuussa 2021

  • Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 0,7 milj. euroa (1-3/2020: 1,3 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) tammi-maaliskuussa oli -1,1 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).
  • Tammi-maaliskuun tulos oli -1,2 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).

Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie:

“Toimitusvaiheessa olevat Narbonnen, Ponsin ja Cadaujacin projektimme etenivät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitellusti. Issoudunin ja Creutzwaldin järjestelmät ovat olleet käytössä ison osan alkuvuotta ja tuottaneet puhdasta lämpöenergiaa asiakkaillemme, mutta niiden lopulliset luovutukset siirtyivät vuoden toiselle neljännekselle.

Tammi-maaliskuun liikevaihto jäi viime vuoden ensimmäistä neljännestä alhaisemmaksi. Liikevaihtomme koostuu pääosin projekteista eli niiden kustannuskertymien mukaisista osatuloutuksista. Projektitoiminnalle tyypillisesti yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto voi vaihdella suuresti riippuen projektien toimitusvaiheista.

Toiminnan kehittämisessä olemme panostaneet erityisesti useiden yhtäaikaisten projektien toteuttamiseen entistä tehokkaammin sekä projektihankintojen kehittämiseen. Olemmekin jo saaneet hyviä tuloksia tässä kehitystyössä. Toimitusvolyymin edelleen jatkossa kasvaessa kyky toimittaa tehokkaasti useita projekteja yhtäaikaisesti korostuu. Olemme jatkaneet määrätietoisesti toimintamme kehittämistä kohti kannattavaa liiketoimintaa.

Tammi-maaliskuun liiketuloksemme oli -1,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -1,2 miljoonaa euroa.

Maaliskuun lopun tilauskantamme oli 1,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 3,2 miljoonaa euroa. Vertailukaudella tilauskantaa kasvattivat suuret tilaukset, Issoudun ja Creutzwald. Yhtiön myynninohjausjärjestelmässä tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja oli noin 138 miljoonan euron arvosta (vuoden 2020 lopussa 117). Maaliskuun lopun luvussa näkyy erityisesti teollisuuden kasvava kiinnostus puhtaan aurinkoenergian käyttöön prosessilämmityksessä, ja niitä projekteja varten tehdyt budjettitarjoukset.

Voitimme Saksassa maaliskuussa aurinkolämmitysjärjestelmän toimitusta koskevan tarjouskilpailun Stadtwerke Lemgo GmbH:lle, mutta sopimusneuvottelut eivät johtaneet sopimukseen. Savosolarin voitto tarjouskilpailusta on hyvä osoitus siitä, että määrätietoinen työmme aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla on vahvistanut jalansijaamme Keski-Euroopassa.

Aurinkolämpöenergian markkinanäkymät ovat edelleen hyvin suotuisat erityisesti Euroopassa sekä yritysten että kaupunkien hakiessa aidosti puhtaita ratkaisuja lämmöntuotantoon. Kiinnostus puhtaaseen lämmöntuotantoon kasvaa Ranskan lisäksi erityisesti Saksassa ja Puolassa. Euroopan unionin Green Deal -ohjelma tukee tätä kehitystä myös muualla Euroopassa. Toisaalta asiakkaiden investointipäätöksissä on ollut havaittavissa viiveitä heidän odottaessaan kansallisten Green Deal -tukiohjelmien tarkentumista.

Euroopan ulkopuolella esimerkiksi kansainväliset kaivosyhtiöt ovat aktivoituneet etsimään uusia energiamuotoja fossiilisten energialähteiden sijaan.

Aasiassa neuvottelumme kiinalaisen Guangzhou Power Supply Co., Ltd. yhtiön kanssa ovat edenneet myönteisesti.

Helsingin kaupunki julkisti maaliskuussa järjestämänsä Helsinki Energy Challenge -kilpailun voittajat. Yhdeksi voittajista valittiin HIVE-konsortio, johon Savosolar osallistui. Kilpailussa etsittiin ehdotuksia hiilineutraalin lämmityksen toteuttamiseksi. HIVE-konsortion ehdotus koostuu käytössä olevista teknologioista. Siinä yhdistyvät muun muassa meriveden lämmön hyödyntäminen lämpöpumpuilla, suuret aurinkolämpöjärjestelmät, sähköllä toimivat vesivaraajat ja lämpövarastot. Voitto osoittaa, että aurinkolämpö on kilpailukykyinen lämmöntuotantomuoto myös pohjoisen alueen kaupunkien lämmittämisessä ja että se voidaan helposti yhdistää muiden energialähteiden kanssa. HIVE-konsortion lisäksi Savosolar oli mukana Sustainable Heat Coalition -konsortiossa, joka myös valittiin finaaliin. Molemmat konsortiot ovat jo aloittaneet ratkaisujen hyödyntämisen kansainvälisesti markkinoinnissa ja myynnissä.

Katsauskaudelle ajoittui myös optio-ohjelman 2-2020 merkintäaika. Optio-oikeuksista lähes 90 prosenttia käytettiin merkintöihin. Keräsimme optioilla tehdyillä osakemerkinnöillä sekä merkitsemättä jääneiden optio-oikeuksien osalta suunnatulla osakeannilla noin 1,4 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja.

Savosolarin aurinkolämpöjärjestelmillä tuotetaan päästötöntä lämpöenergiaa. Autamme yhteisöjä ja yrityksiä vähentämään heidän CO2-päästöjään puhtaan uusiutuvan lämpöenergian avulla. Vahvuuksiamme ovat edistyksellinen keräinteknologia, yhteensopivuus muiden lämmöntuotantolaitteiden kanssa ja kyky toteuttaa asiakkaan odotukset ylittäviä kokonaisjärjestelmiä. Meidät tunnetaan markkinoilla innovatiivisena ja luotettavana toimijana, joka auttaa asiakasta saavuttamaan ympäristötavoitteensa kustannustehokkaasti.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA 2021

Tämän liiketoimintakatsauksen vertailuluvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

Savosolarin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 0,7 (1,3) miljoonaa euroa.

Savosolarin tammi-maaliskuun liiketulos (EBIT) oli -1,1 (-1,0) miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuun tulos oli -1,2 (-1,1) miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät projektien osatulouksen edellisvuotta matalampi kertyminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä maaliskuussa toteutuneen optio-ohjelman 2-2020 ja siihen liittyvän suunnatun annin yhteensä 0,1 miljoonan euron rahoituskulut.

Kassavarat katsauskauden lopussa 31.3.2021 olivat 2,5 (0,1) miljoonaa euroa. Oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 4,4 (2,0) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 64,0 (44,9) prosenttia.

Vertailu katsauskausittain (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-3/2021 1-3/2020 Muutos, % 1-12/2020
Liikevaihto 742 1 270 -41,5 5 117
Liikevoitto/-tappio (EBIT) -1 090 -1 045 -4,4 -3 897
Katsauskauden voitto/tappio -1 230 -1 079 -14,0 -4 977

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Savosolar tiedotti 26.3.2021, että se on valittu neuvottelemaan arvoltaan noin 2,1 miljoonan euron aurinkolämmitysjärjestelmän toimitusta koskevasta sopimuksesta Stadtwerke Lemgo GmbH:n kanssa Saksassa. Sopimusneuvottelut päättyivät tuloksettomina, mistä Savosolar tiedotti katsauskauden jälkeen 14.4.2021.
Savosolar tiedotti 15.2.2021 solmineensa sovintosopimuksen Sunti SAS:n kanssa siitä, että kumpikaan osapuoli ei valita Montpellierin kauppatuomioistuimen 23.12.2020 tekemästä ratkaisusta, jossa Savosolar velvoitetaan maksamaan Sunti SAS:lle noin 137.000 euron suuruinen vahingonkorvaus sopimusrikkomuksesta koskien yksinoikeuslauseketta aurinkolämpöprojektin tarjouskilpailussa.

Savosolar tiedotti 8.1.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen arvoltaan noin 300.000 euron aurinkolämpöjärjestelmän pilottitoimituksesta AbSolarille Ranskan Cadaujaciin.

Osakkeiden merkintäaika Savosolar Oyj:n optio-oikeuksilla 2-2020 päättyi 19.03.2021. Optio-oikeuksien perusteella merkittiin 12.977.135 uutta osaketta ja yhtiö sai noin 1,3 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Noin 89,5 prosenttia optio-oikeuksista käytettiin osakkeiden merkintään. Lisäksi yhtiön hallitus päätti merkitsemättä jääneiden optio-oikeuksien osalta suunnatusta osakeannista, jolla yhtiö keräsi noin 0,1 miljoonaa euroa ennen kuluja. Optio-ohjelmalla ja suunnatulla osakeannilla merkittiin yhteensä 14.498.631 uutta osaketta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.3.2021. Yhtiön osakemäärä 31.3.2021 oli 77.440.623.
KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Savosolar tiedotti 14.4.2021, että neuvottelut aurinkolämmitysjärjestelmän toimitusta koskevasta sopimuksesta Stadtwerke Lemgo GmbH:n kanssa Saksassa päättyivät tuloksettomina.
SAVOSOLARIN YHTIÖKOKOUS JA TALOUSTIEDOTTAMINEN VUONNA 2021

Savosolarin yhtiökokous pidetään 27.4.2021 klo 16. Covid-19-pandemian vuoksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Järjestely perustuu 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaiseen lakiin.

Savosolar julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 19.8.2021
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 27.10.2021.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8-604 22 55.

Liite

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Source: http://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/26/2216488/0/fi/Savosolar-Oyj-n-liiketoimintakatsaus-tammi-maaliskuulta-2021.html

Globe NewsWire

Scatec ASA: Completed share buyback for Employee Share Purchase Programme

Avatar

Published

on

Oslo, 14 May 2021: Reference is made to the stock exchange release by Scatec ASA (“Scatec” or the “Company“) published on 12 May 2021 regarding initiation of a share buyback programme.

The Company has completed its share buyback programme. DNB Bank ASA has been engaged to carry out the buybacks on behalf of the Company pursuant to the EU Market Abuse Regulation article 5.

The Company has acquired a total of 43,907 own shares at an average volume weighted price per share of NOK 204.4785. A report of all the transactions relating to the buy-back programme, in a detailed form and in an aggregated form is attached.

The shares acquired is used for the Company’s Employee Share Purchase Programme and sold to employees.

After the acquisition and sale to employees, Scatec does not own any shares in the Company.

For further information, please contact:
Ingrid Aarsnes, VP Communication & IR, tel: +47 950 38 364, email: ingrid.aarsnes@scatec.com

About Scatec ASA:
Scatec is a leading renewable power producer, delivering affordable and clean energy worldwide. As a long- term player, Scatec develops, builds, owns and operates solar, wind and hydro power plants and storage solutions. Scatec has more than 3.5 GW in operation and under construction on four continents and more than 500 employees. The company is targeting 15 GW capacity in operation or under construction by the end of 2025. Scatec is headquartered in Oslo, Norway and listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker symbol ‘SCATC’. To learn more, visit www.scatec.com, or connect with us on Linkedin.

This is information is made public by the Company pursuant to the EU Market Abuse Regulation article 5, as supplemented by Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

Attachment

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/14/2230064/0/en/Scatec-ASA-Completed-share-buyback-for-Employee-Share-Purchase-Programme.html

Continue Reading

Globe NewsWire

FLYHT Announces Amendment to Grant of Incentive Stock Options

Avatar

Published

on

CALGARY, Alberta, May 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — FLYHT Aerospace Solutions Ltd. (TSX-V: FLY) (OTCQX: FLYLF) (the “Company” or “FLYHT”) would like to correct the number of shares previously announced on May 10, 2021 from an aggregate 248,355 common shares to an aggregate 434,555, subject to regulatory approval, to employees, officers and directors under the stock option plan approved at the Annual and Special Meeting held on May 6, 2021.

These stock options are exercisable at a price of $0.57 per share. The options will vest 1/3 on each of May 6, 2022, 2023 and 2024 and will expire on May 6, 2025. A maximum of 10% of the issued and outstanding shares are reserved under the Company’s stock option plan. The options, and any common shares issued upon exercise of the stock options, are subject to a four-month resale restriction.

About FLYHT Aerospace Solutions Ltd.

FLYHT provides airlines with Actionable Intelligence to transform operational insight into immediate, quantifiable action, delivering industry leading solutions to improve aviation safety, efficiency, and profitability. This unique capability is driven by FLYHT’s patented aircraft certified hardware products including AFIRS™, a satcom aircraft interface device which enables real-time streaming of flight information, cockpit voice and black box data streaming and TAMDAR™, which aggregates and streams airborne weather data in real-time. FLYHT is headquartered in Calgary, Canada with an office in Littleton, Colorado, and is an AS9100 Quality registered company. For more information, view our latest presentation here, or visit www.flyht.com

Join us on social media!

www.twitter.com/flyhtcorp
https://www.linkedin.com/company/flyht/

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/14/2229826/0/en/FLYHT-Announces-Amendment-to-Grant-of-Incentive-Stock-Options.html

Continue Reading

Globe NewsWire

USAF, Kratos Release Additional Details of Successful Autonomous Attritable Aircraft Experimentation (AAAx) Flight Series

Avatar

Published

on

SAN DIEGO, May 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ: KTOS), a leading National Security Solutions provider and industry-leading provider of high-performance unmanned systems, today released additional information on the successful series of flight tests with the Skyborg autonomy core system (ACS) aboard Kratos UTAP-22 Mako tactical unmanned vehicles at Tyndall AFB, Florida. This most recent series of Mako flights occurred from April 29, 2021-May 5, 2021.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/990ab7e6-e1a5-4d74-a110-8d4bc6a26741

U.S Air Force Test Center Video: (99+) Post | LinkedIn

The U.S. Air Force reported:

The 96th Test Wing took part in a series of flight tests using a 19-foot unmanned aircraft launched from Tyndall Air Force Base from April 29 to May 5.

Inside the aircraft, the Autonomy Core System, the “brain” of the autonomous aircraft, made its first three flights for the Autonomous Attritable Aircraft Experiment.

The ACS is part of the AFRL Skyborg Vanguard program. Skyborg’s goal is to develop low cost, unmanned aircraft to provide increased combat capability by teaming those aircraft with traditional manned fighters.

The ACS operates by receiving basic commands from a ground station or airborne fighter and flies the aircraft by deciding on the best flight path and throttle settings to comply with the command.

With this testing, autonomy technology moved from research to reality.

“The execution of this flight test is a great milestone for our closely integrated development and acquisition team. Safely executing this test and providing the knowledge needed to advance the technology is at the heart of what we do. And as always, we’re highly motivated to help bring war-winning technology to the next fight,” said Brig. Gen. Scott Cain, 96th TW commander.

Aircraft controllers on the ground provided commands to the ACS during this test series. In the future, the plan is for direct manned-unmanned teaming via commands sent from a manned F-16 Fighting Falcon to the ACS onboard the unmanned aircraft. These commands could task the ACS “brain” to find and track targets by flying the aircraft to the area of interest and reporting enemy contact locations to the manned fighter.

“This test is a significant step toward teaming manned and unmanned aircraft in combat in the not-too-distant future,” said Maj. Nathan McCaskey, 40th Flight Test Squadron Test Pilot and AAAx Project Pilot. “Unmanned aircraft using the autonomy system developed for this experiment could go places where manned fighters can’t go, providing sensor information back to manned teammates, increasing the power projection capability of the Air Force.”

McCaskey, the lead pilot for the AAAx missions, flew the closest ever manned fighter to an unmanned aircraft under autonomous control in DOD history.

This test demonstrated the building blocks of the autonomous capability. The ACS demonstrated proficiency in basic aviation abilities and responded to commands while navigating in a shared airspace with up to four manned fighter aircraft, including both F-16s and F-15Es from the 40th FLTS.

Planning efforts by Air Force Research Laboratory Strategic Development Planning and Experimentation office, combined with test wing expertise helped make this autonomy test a reality.

“SDPE’s experience with rapid experimentation coupled with 40th expertise in planning and executing complex test resulted in a successful test on an accelerated timeline.” said Lt. Col. Richard Turner, 40th FLTS commander.

Several other organizations also substantially contributed to the success of the test series, including the 46th Test Squadron here and the 82nd Aerial Targets Squadron at Tyndall.

Steve Fendley, President of Kratos Unmanned Systems Division, said, “With the multiple missionization programs/efforts tied to the UTAP-22 Mako over the last several years, we have developed key tactical capability configurations and informed capability configurations and techniques which will also apply to the Valkyrie XQ-58A. We are particularly proud that Kratos Tactical UAS have flown in scenarios with many of the primary U.S. manned fighters/trainers – F-35, F-22, T-38, AV-8B, and now the F-16 as shown in the recent USAF photos – exemplifying the utility and capability of these attritable tactical UAS.”

Eric DeMarco, CEO of Kratos Defense and Security Solutions, said, “Kratos’ opportunity set has never been greater across our Company; our tactical unmanned drones system progress has been accelerating rapidly as our affordable, attritable class of high-performance drones continue to demonstrate their industry-leading position. With our accomplishments and success over the past few months, our confidence in Kratos’ transformative systems and products has never been greater.”

Kratos Unmanned Systems Division is a leading provider of high performance unmanned aerial drone and target systems for threat representative target missions to exercise weapon, radar, and other systems; and tactical aerial drone systems for strike/ISR and force multiplication missions. In December 2020, Kratos received a $37.7 million contract from the AFLCMC/WA Advanced Aircraft Program Executive Office for Skyborg Delivery Order (DO) 2 to integrate, test, and deliver the XQ-58A Valkyrie system for the Skyborg Vanguard Program.

Kratos announced its UTAP-22 Mako completed the first Skyborg flight on Wednesday, May 5, 2021.

About Kratos Defense & Security Solutions
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) develops and fields transformative, affordable technology, platforms and systems for United States National Security related customers, allies and commercial enterprises. Kratos is changing the way breakthrough technology for these industries are rapidly brought to market through proven commercial and venture capital backed approaches, including proactive research and streamlined development processes. At Kratos, affordability is a technology, and we specialize in unmanned systems, satellite communications, cyber security/warfare, microwave electronics, missile defense, hypersonic systems, training, combat systems and next generation turbo jet and turbo fan engine development. For more information, please visit www.KratosDefense.com.

Notice Regarding Forward-Looking Statements
Certain statements in this press release may constitute “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements are made on the basis of the current beliefs, expectations and assumptions of the management of Kratos and are subject to significant risks and uncertainty. Investors are cautioned not to place undue reliance on any such forward-looking statements. All such forward-looking statements speak only as of the date they are made, and Kratos undertakes no obligation to update or revise these statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. Although Kratos believes that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, these statements involve many risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially from what may be expressed or implied in these forward-looking statements. For a further discussion of risks and uncertainties that could cause actual results to differ from those expressed in these forward-looking statements, as well as risks relating to the business of Kratos in general, see the risk disclosures in the Annual Report on Form 10-K of Kratos for the year ended December 27, 2020, and in subsequent reports on Forms 10-Q and 8-K and other filings made with the SEC by Kratos.

Press Contact:
Yolanda White
858-812-7302 Direct

Investor Information:
877-934-4687
investor@kratosdefense.com

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/13/2229077/224/en/USAF-Kratos-Release-Additional-Details-of-Successful-Autonomous-Attritable-Aircraft-Experimentation-AAAx-Flight-Series.html

Continue Reading

Globe NewsWire

Grupo Aeroportuario del Pacifico Announces Payment Date for Capital Stock Reduction Approved at the General Extraordinary Shareholders’ Meeting

Avatar

Published

on

GUADALAJARA, Mexico, May 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. (NYSE: PAC; BMV: GAP) (the “Company” or “GAP”) announces that on May 28, 2021 it will be made the capital reduction payment approved at the General Extraordinary Shareholders’ Meeting held on April 27, 2021.

The capital reduction payment will be in accordance with the second resolution approved during the Extraordinary Shareholders’ Meeting and is equivalent to Ps. 3.8230950615 for each outstanding share.

The capital reduction payment corresponds to the thirty such payment.

Company Description:

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP) operates 12 airports throughout Mexico’s Pacific region, including the major cities of Guadalajara and Tijuana, the four tourist destinations of Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz and Manzanillo, and six other mid-sized cities: Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali and Los Mochis. In February 2006, GAP’s shares were listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol “PAC” and on the Mexican Stock Exchange under the ticker symbol “GAP”. In April 2015, GAP acquired 100% of Desarrollo de Concessioner Aeroportuarias, S.L., which owns a majority stake in MBJ Airports Limited, a company operating Sangster International Airport in Montego Bay, Jamaica. In October 2018, GAP entered into a concession agreement for the operation of the Norman Manley International Airport in Kingston, Jamaica. In October 2018, GAP entered into a concession agreement for the operation of the Norman Manley International Airport in Kingston, Jamaica and took control of the operation in October 2019.

This press release may contain forward-looking statements. These statements are not historical facts, and are based on management’s current view and estimates of future economic circumstances, industry conditions, company performance and financial results. The words “anticipates,” “believes,” “estimates,” “expects,” “plans” and similar expressions, as they relate to the company, are intended to identify forward-looking statements. Statements regarding the declaration or payment of dividends, the implementation of principal operating and financing strategies and capital expenditure plans, the direction of future operations and the factors or trends affecting financial conditions, liquidity or results of operations are examples of forward-looking statements. Such statements reflect the current views of management and are subject to a number of risks and uncertainties. There is no guarantee that the expected events, trends or results will actually occur. The statements are based on many assumptions and factors, including general economic and market conditions, industry conditions, and operating factors. Any changes in such assumptions or factors could cause actual results to differ materially from current expectations.

In accordance with Section 806 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and article 42 of the “Ley del Mercado de Valores”, GAP has implemented a “whistleblower” program, which allows complainants to anonymously and confidentially report suspected activities that may involve criminal conduct or violations. The telephone number in Mexico, facilitated by a third party that is in charge of collecting these complaints, is 01-800-563-0047. The web site is www.lineadedenuncia.com/gap. GAP’s Audit Committee will be notified of all complaints for immediate investigation.

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/12/2228798/0/en/Grupo-Aeroportuario-del-Pacifico-Announces-Payment-Date-for-Capital-Stock-Reduction-Approved-at-the-General-Extraordinary-Shareholders-Meeting.html

Continue Reading
AI5 days ago

Build a cognitive search and a health knowledge graph using AWS AI services

Esports4 days ago

‘Destroy Sandcastles’ in Fortnite Locations Explained

Blockchain4 days ago

Shiba Inu: Know How to Buy the New Dogecoin Rival

Blockchain5 days ago

Meme Coins Craze Attracting Money Behind Fall of Bitcoin

Esports5 days ago

Valve launches Supporters Clubs, allows fans to directly support Dota Pro Circuit teams

Blockchain5 days ago

Sentiment Flippening: Why This Bitcoin Expert Doesn’t Own Ethereum

Blockchain4 days ago

Texas House Passes Bill that Recognizes Crypto Under Commercial Law

Aviation4 days ago

American Airlines Continues To Build Up Its Core Hub Strategy

Aviation5 days ago

Reuters: American Airlines adds stops to two flights after pipeline outage

ACN Newswire5 days ago

Duet Protocol closes first-round funding at US$3 million

Cyber Security5 days ago

Pending Data Protection and Security Laws At-A-Glance: APAC

Blockchain5 days ago

QAN Raises $2.1 Million in Venture Capital to Build DeFi Ecosystem

Blockchain4 days ago

Facebook’s Diem Enters Crypto Space With Diem USD Stablecoin

Esports4 days ago

Video: s1mple – MVP of DreamHack Masters Spring 2021

Business Insider5 days ago

Rally Expected To Stall For China Stock Market

Blockchain4 days ago

NSAV ANNOUNCES LAUNCH OF VIRTUABROKER’S PROPRIETARY CRYPTOCURRENCY PRICE SEARCH FEATURE

AR/VR1 day ago

Next Dimension Podcast – Pico Neo 3, PSVR 2, HTC Vive Pro 2 & Vive Focus 3!

Business Insider4 days ago

HDI Announces Voting Results for Annual General and Special Meeting

Esports4 days ago

TiMi Studios partners with Xbox Game Studios to bring a “new game sensory experience” to players

Business Insider4 days ago

Apple employees speak publicly about recent hire who called women in Silicon Valley ‘soft and weak’ and ‘full of s–t’

Trending