Zephyrnet-logo

Bedraad voor verandering: AI, energie en het decarbonisatie-dilemma

Datum:

AI is een krachtige kracht die innovatie in alle sectoren stimuleert in het snel evoluerende technologische landschap van vandaag. Naarmate de mogelijkheden van AI echter toenemen, neemt ook dat toe doet zijn honger naar energie. Dit fenomeen heeft het snijvlak van AI en energie scherp in beeld gebracht, vooral in de context van de mondiale inspanningen om de economie koolstofarm te maken.

Het samenspel van AI en hernieuwbare energie

De opkomst van AI heeft geleid tot een ongekende vraag naar rekenkracht, waarvan een groot deel is aangeleverd door datacenters. 

Deze datagiganten verbruiken enorme hoeveelheden elektriciteit, wat aanleiding geeft tot zorgen over hun impact op het milieu en hun bijdrage aan de CO2-uitstoot. Sommigen beweren dat deze bedrijven dat wel hebben gedaan de middelen en de motivatie om te investeren in schonere energietechnologieën. Ze kunnen ook pleiten voor beleidsveranderingen om de inspanningen om de economie koolstofvrij te maken te ondersteunen. Anderen uiten echter hun zorgen over de gevolgen voor het milieu en de noodzaak van meer transparantie en verantwoordingsplicht in hun duurzaamheidsinitiatieven.

Te midden van de urgentie van de transitie naar hernieuwbare energiebronnen vormt de energie die door AI wordt verbruikt een aanzienlijke uitdaging voor de inspanningen om de economie koolstofarm te maken.

Aan de ene kant zou de instroom van vraag van technologiegiganten een financiële impuls kunnen geven aan investeringen in hernieuwbare energiebronnen, waardoor de transitie naar schonere energiebronnen mogelijk zou worden versneld. Er blijft echter een tastbaar risico bestaan ​​dat de energiebehoefte van AI zal afnemen voldaan worden met behulp van conventionele, op fossiele brandstoffen gebaseerde methoden, zoals aardgas of steenkool. Dit scenario zou de vooruitgang in de richting van het koolstofvrij maken van de economie ondermijnen en de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen bestendigen.

Om door dit dilemma van decarbonisatie te kunnen navigeren, is het dus nodig om het transformatieve potentieel van AI in evenwicht te brengen en de impact ervan op het milieu te verzachten. 

  • Het roept op tot strategische investeringen in de infrastructuur voor hernieuwbare energie Met AI-technologie innovatie om de energie-efficiëntie te optimaliseren. 
  • Samenwerkingsinspanningen tussen technologiebedrijven, energieleveranciers, beleidsmakers en milieuactivisten zijn essentieel om een ​​duurzaam pad voorwaarts uit te stippelen.

Een analyse van Bloomberg meldde dat traditionele energiebedrijven zoals PPL Corp., Alliant Energy Corp., WEC Energy Group Inc., Entergy Corp., Duke Energy Corp., NextEra Energy Inc., DTE Energy Co., CenterPoint Energy Inc. en Vistra Corp. zijn ook diep betrokken bij het navigeren door de uitdagingen en kansen die AI en datacenters bieden.

Deze bedrijven staan ​​onder druk om hun activiteiten te optimaliseren op het gebied van efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. AI-technologieën bieden mogelijkheden om het netwerkbeheer te verbeteren, de vraag nauwkeuriger te voorspellen, de energiedistributie te optimaliseren en de onderhoudsplanning te verbeteren. Bovendien zullen deze bedrijven dat waarschijnlijk ook doen verken AI-gestuurde oplossingen om te voldoen aan de wettelijke vereisten en de vraag van klanten naar schonere energiebronnen.

Naarmate AI steeds meer een integraal onderdeel wordt van verschillende sectoren, waaronder de energiesector, zullen investeerders dat ook gaan doen bedrijven beoordelen op basis van hun AI-mogelijkheden en vermogen om zich aan te passen aan de technologische vooruitgang.

Het automatiseringstijdperk in de energiesector

Deze futuristische visie wordt snel werkelijkheid: de AI in de energie- en energiemarkt zal naar verwachting stijgen met een CAGR van 24.68%, van een waarde van 3.103 miljard dollar in 2021 naar 14.527 miljard dollar in 2028.

AI-energie

AI-energie

AI-groeimotoren die de energiebedrijven transformeren

Van voorspellend onderhoud tot vraagvoorspelling: AI-aangedreven oplossingen brengen een revolutie teweeg in traditionele praktijken en hervormen de industrie.

1. Voorspellend onderhoud: stilstand voorkomen, efficiëntie maximaliseren

Door enorme hoeveelheden gegevens van sensoren en apparatuur te analyseren, kunnen AI-algoritmen afwijkingen detecteren en potentiële storingen voorspellen voordat ze zich voordoen. Deze aanpak minimaliseert niet alleen de uitvaltijd, maar maximaliseert ook de levensduur van kritieke bedrijfsmiddelen. Het leidt bovendien tot aanzienlijke kostenbesparingen voor energiebedrijven.

2. Geoptimaliseerd vermogensbeheer: het maximaliseren van het rendement op investeringen

AI-gestuurde asset management-oplossingen stellen energiebedrijven in staat de prestaties van hun infrastructuur te optimaliseren. Door middel van realtime monitoring en analyse kunnen AI-algoritmen kansen identificeren voor efficiëntieverbeteringen en asset-optimalisatie. AI stelt bedrijven in staat datagestuurde beslissingen te nemen die de winstgevendheid en duurzaamheid verbeteren.

3. Dynamische vraagvoorspelling: vraag en aanbod in evenwicht brengen

Nauwkeurige vraagvoorspelling is essentieel voor energiebedrijven om het aanbod te beheren en kostbare overproductie of tekorten te voorkomen. Door AI aangedreven modellen voor vraagvoorspelling maken gebruik van historische gegevens, weerpatronen, markttrends en andere variabelen om de toekomstige vraag te voorspellen met precisie. Door de toewijzing en planning van middelen te optimaliseren, kunnen energiebedrijven verspilling minimaliseren en inkomsten maximaliseren, waardoor uiteindelijk de kostenefficiëntie wordt verbeterd.

4. Verbeterde klantbetrokkenheid: gepersonaliseerde services en oplossingen

AI-technologieën ook stellen energiebedrijven in staat de klantbetrokkenheid te vergroten door gepersonaliseerde diensten en oplossingen aan te bieden. Data-analyse en machine learning stellen bedrijven in staat hun aanbod aan te passen op basis van individuele klantvoorkeuren en -gedrag.

AI-energie

AI-energie

bron: Data Dynamics

Verderop zien we dat de grootste energiereuzen AI gebruiken in hun activiteiten  

Topenergiegiganten die AI gebruiken in hun activiteiten  

Deze energiebedrijven zijn een voorbeeld van de strategische adoptie van AI om hun operationele capaciteiten te vergroten, de efficiëntie te vergroten en uiteindelijk bij te dragen aan hun bedrijfsresultaten.

Exxon Mobil

Exxon Mobil integreert AI om de operationele efficiëntie en betrouwbaarheid van al zijn activiteiten te verbeteren. Het werkt samen met IBM om quantum computing te gebruiken bij het bevorderen van AI-gestuurde simulaties. Daarnaast gebruiken ze AI voor kritische berekeningen om CCS-methoden te optimaliseren. 

  • Verbetert de operationele efficiëntie, minimaliseert uitvaltijd en verlaagt de onderhoudskosten met AI-gestuurd voorspellend onderhoud en procesoptimalisatie. 
  • Dankzij de AI-aangedreven analyses kan het bedrijf het supply chain-management optimaliseren.
  • Vervolgens zorgt het voor een tijdige levering van producten aan klanten, terwijl de transportkosten en de impact op het milieu worden geminimaliseerd.

FIG

De Zwitserse technologieleider op het gebied van elektrificatie en automatisering is een pionier op het gebied van AI-gebruik. het bedrijf

  • Maakt gebruik van AI om fouten zoals scheuren in pijpleidingen en machines te identificeren via beeldanalyse. 
  • beheert gedistribueerde energiebronnen voor betrouwbare groene stroom.
  • Maakt gebruik van AI om seismische gegevens te analyseren voor het optimaliseren van de oliewinning.

Schneider Electric

It maakt gebruik van machine learning van Microsoft voor het op afstand monitoren en configureren van pompen in olie- en gasvelden. AI kan pompstoringen detecteren, wekenlange stilstand voorkomen en reparatiekosten tot wel 1 miljoen dollar voorkomen.

BP

De in Londen gevestigde gas- en oliegigant maakt gebruik van AI om besluitvormingsprocessen te verbeteren, de toewijzing van hulpbronnen te optimaliseren en de veiligheidsnormen te verbeteren. AI stimuleert het oliewinnings- en terugwinningsproces met hoogwaardige sensoren. Het verlaagt de kosten per vat verder, vermindert het risico en zorgt voor naleving. 

Opvallend is dat BP een van de meest vertrouwde cloud computing-klanten van Amazon is. Het heeft zijn technologie gebruikt om de prestaties van zijn ERP-systeem voor smeermiddelen te verbeteren met 40% snellere responstijden.

Koninklijke Nederlandse Shell

Shell implementeert AI-technologieën om de activiteiten te stroomlijnen, innovatie te stimuleren en de algehele prestaties te verbeteren. Het maakt gebruik van het cloudgerichte platform van Microsoft, Azure. Door gebruik te maken van AI-technologieën wil Shell de omzet verhogen en de kosten verlagen verhogen operationele veiligheid, zoals monitoringgegevens van boorsensoren diep onder de grond.

Gretchen Watkins, president van Shell Oil Company, onthulde op de CERAWeek-energieconferentie dat:

Shell gebruikt AI-algoritmen voor het boren in putten in het Permbekken. Deze algoritmen, aangedreven door machine learning, maken veilige, betrouwbare en kosteneffectieve operaties mogelijk.

De top 10 AI-aangedreven oplossingen in de energie- en energiesector en hun aandelen om op te letten

AI

AI

De Amerikaanse ministerie van energie richtte het Artificial Intelligence and Technology Office (AITO) op om het tot een wereldleider te verheffen AI

AITO is verantwoordelijk voor betrouwbaar AI-beheer en -capaciteiten in de energie-infrastructuur en adviseert over betrouwbare AI/ML-strategieën. Het bevordert partnerschappen, beleid en innovaties op het gebied van AI en energie in de publieke, private en internationale sectoren. AITO ondersteunt programmakantoren van het Department of Energy verder om AI/ML-strategieën te implementeren. 

Over het geheel genomen is de relatie tussen inspanningen op het gebied van AI, energie en het koolstofarm maken complex en veelzijdig, en het aanpakken van de uitdagingen die dit met zich meebrengt zal samenwerking tussen sectoren en disciplines vereisen.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img