Zephyrnet-logo

Crypto-regulering opnieuw gedefinieerd: hoe MiCA uw bedrijf beïnvloedt

Datum:

Het volgende is een gastpost van Mark Gofaizen, Senior Partner bij Gofaizen & Sherle.

Nu de MiCA-regelgeving die de crypto-industrie zal hervormen nadert, moeten cryptobedrijven naleving garanderen voor een soepele overgang.

Regulering van de markt voor crypto-activa (MiCA), een belangrijke stap van de Europese Unie (EU) in de richting van het reguleren van de markt voor crypto-activa, is een van de hot topics van 2024. MiCA streeft ernaar de markt te voorzien van duidelijkheid en veiligheid, door tegemoet te komen aan de behoeften van aanbieders van crypto-activadiensten (CASP’s) en emittenten, terwijl beleggers worden beschermd.

Voor bedrijven die actief zijn in de crypto-ruimte roept MiCA duidelijk op tot veranderingen in hun processen om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving. MiCA behandelt onderwerpen variërend van operationele flexibiliteit tot consumentenbescherming en zorgt ervoor dat de markt voor crypto-activa duurzaam is en voldoet aan de bredere regelgeving op de financiële markten.

Stakeholders uit de sector en bedrijven hebben tijdens deze transitieperiode ondersteuning en begeleiding nodig. In dit artikel wordt besproken hoe MiCA bedrijven kan beïnvloeden, waarbij de nadruk ligt op processen die aandacht behoeven, potentiële kostenstijgingen en personeelsbehoeften.

Kernvereisten onder MiCA

De crypto-industrie staat aan de vooravond van een evolutie in de regelgeving, met het ontwerp van Regulatory Technical Standards (RTS), opgesteld door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Deze komende normen, die naar verwachting tegen 30 juni 2024 aan de Europese Commissie zullen worden gepresenteerd, zijn van cruciaal belang voor CASP's die een MiCA-licentie willen veiligstellen.

Essentiële aspecten van MiCA zijn onder meer:

  • Anti-witwassen van geld (AML): CASP's moeten zich houden aan een uitgebreide reeks wetten en procedures om te voorkomen dat illegale fondsen als legitiem worden vermomd.
  • Bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT): Aanbieders van crypto-activadiensten zijn verantwoordelijk voor maatregelen om de geldstroom naar terroristische organisaties te voorkomen.
  • Geauthorizeerd kapitaal: CASP's zijn verplicht het maximale kapitaal te definiëren dat zij kunnen uitgeven, zoals vermeld in hun charter.
  • Klantenonderzoek (CDD): Dienstverleners van crypto-activa moeten de identiteit van klanten verifiëren en transactierisico's beoordelen.
  • Rapportage van verdachte transacties (STR): CASP's moeten beschikken over procedures voor het opsporen en melden van verdachte transacties aan de bevoegde autoriteiten.
  • Samenwerking en informatie-uitwisseling: Samenwerken met bevoegde autoriteiten en het delen van noodzakelijke informatie is een andere verplichting voor CASP's.

Deze fundamentele vereisten stemmen CASP's af op bredere begrotings- en regelgevingsverwachtingen, afgestemd op hun unieke operationele kaders.

Afstemming op bredere financiële regelgeving

De introductie van MiCA vereist uitgebreide aanpassingen in de CASP-activiteiten, wat de noodzaak onderstreept van een holistische strategie om een ​​transparante, veilige en consumentgerichte cryptomarkt te bevorderen, in lijn met bredere financiële regelgeving.

De belangrijkste bedrijfsprocesgebieden die moeten worden beoordeeld, zijn onder meer:

Personeelstraining en werving

Om aan MiCA te voldoen, moeten bedrijven een team samenstellen dat gespecialiseerd is in het naleven van de regelgeving die specifiek is voor financiële diensten of crypto-activa. Het aantrekken van deskundigen op het gebied van risicobeheer en juridische adviseurs is van cruciaal belang om de complexiteit van MiCA aan te pakken. Deze professionals zullen een belangrijke rol spelen bij het identificeren, beoordelen en beperken van risico's en ervoor zorgen dat alle bedrijfsactiviteiten volledig in overeenstemming zijn met de nieuwe regelgeving.

CASP's moeten ten minste één persoon van het senior management (directeur) hebben die gevestigd is in het land van vestiging en hun activiteiten moeten organiseren via de vestigingsplaats in de EU.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

MiCA verplicht de bescherming van consumenteninformatie en de scheiding van klantactiva. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat privacy en gegevensbescherming worden nageleefd door veilige systemen te ontwikkelen voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. Bovendien vereist de regelgeving de implementatie van klantscheidingssystemen om de activa van klanten te beschermen, een maatregel gericht op het verbeteren van de consumentenbescherming op de cryptomarkt.

Rapportage en boekhouding

Bedrijven moeten hun rapportage- en boekhoudpraktijken verbeteren om te voldoen aan de transparantie- en verantwoordingsnormen van MiCA. Deze normen omvatten het nauwkeurig rapporteren van financiële transacties en het bijhouden van bedrijfsdocumenten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Adviesdiensten voor gebruikers van crypto-activa

MiCA legt aanzienlijk de nadruk op de kwaliteit van de adviesdiensten die aan gebruikers van crypto-activa worden aangeboden. Bedrijven die adviesdiensten aanbieden, moeten ervoor zorgen dat advies gepersonaliseerd, transparant, eerlijk en niet misleidend is, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid van de cliënt.

Crypto Exchange-services en gerelateerd beleid

Voor bedrijven die crypto-uitwisselingsdiensten aanbieden, probeert MiCA eerlijke en ordelijke handel te garanderen, regels vast te stellen voor de uitvoering van orders en duidelijke informatie te verstrekken over de uitwisseling van crypto-activa. De verordening heeft tot doel de integriteit en stabiliteit van crypto-uitwisselingsdiensten te verbeteren door een veiliger handelsomgeving voor consumenten te bevorderen.

MiCA: een kans, geen uitdaging

De lancering van MiCA is een mijlpaal voor de crypto-activamarkt in de Europese Unie en schept een precedent voor regelgevingskaders wereldwijd. Nu we een nieuw tijdperk van naleving en regulering naderen, krijgen bedrijven in de cryptosector een overgangsperiode tot juni 2025. Nu de voorgestelde wijzigingen uiterlijk 28 maart ter coördinatie en feedback aan instellingen worden voorgelegd, zullen de wijzigingen in de regelgeving naar verwachting een veiligere en betrouwbaardere crypto-omgeving.

Terwijl bedrijven proberen te voldoen aan de regelgeving, wordt de focus op strategische planning, het investeren in compliance-infrastructuur en het ontwikkelen van een deskundig compliance-team uiterst belangrijk. Het omarmen van MiCA niet alleen als een compliance-uitdaging, maar ook als een kans om de operationele integriteit en het consumentenvertrouwen te vergroten, kan bedrijven positioneren voor succes in de steeds meer gereguleerde mondiale cryptomarkt.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img