Zephyrnet-logo

ADA Whale onthult 10 belangrijke inzichten over de rol en het potentieel van cryptocurrency

Datum:

Op 3 december 2023 deelde de pseudonieme Cardano-beïnvloeder ‘ADA Whale’ een gedetailleerd bericht op sociale mediaplatform X, waarin hij hun persoonlijke geloofssysteem over cryptocurrency in tien beknopte punten uiteenzette.

1. De essentie van crypto als valuta: ADA Whale begint met te stellen dat cryptocurrency altijd ging over het creëren van digitale munten, die echte waarde verwerven op basis van populaire adoptie en de economie die eromheen is gevestigd. Ze benadrukken dat cryptocurrencies moeten worden gezien als digitale vormen van valuta, los van aandelen of andere financiële instrumenten, vanwege het gebrek aan aandeelhoudersrechten of juridische verhaalmogelijkheden.

2. Belang van eerlijke lanceringen en prijsactie: De influencer benadrukt het belang van eerlijke lanceringen en brutale prijsacties in de vroege stadia van cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum en Cardano. Ze merken op dat munten van na 2018, die vaak meer dan 80% insider-eigendom hadden en strak gecontroleerde prijsklassen hadden, vanwege hun scheve distributiemodellen waarschijnlijk geen succes op de lange termijn zullen behalen.

3. Valutawaardering evalueren: ADA Whale suggereert dat cryptocurrencies moeten worden beoordeeld als fiatvaluta, waarbij de nadruk ligt op factoren als monetair beleid, veiligheid, stabiliteit en economische duurzaamheid. Ze trekken een parallel tussen het verkiezen van stabiele en veilige fiatvaluta’s in de echte wereld en het kiezen van robuuste cryptocurrencies in de digitale wereld.

4. Het concept van digitale economieën: Het artikel bespreekt hoe digitale economieën zich vormen rondom basisvaluta’s als de ADA, waardoor individuen onderdeel kunnen worden van een netwerkstaat en verschillende financiële activiteiten kunnen ontplooien. Dit concept onderstreept het belang van een functioneel bestuurssysteem en een levendige digitale gemeenschap.

5. Technologie als infrastructuur: ADA Whale beschouwt technologie als de essentiële infrastructuur voor een bloeiende digitale economie. Ze vergelijken de schaalbaarheid van een cryptonetwerk met het transportsysteem van een land, wat suggereert dat inefficiënties ertoe kunnen leiden dat gebruikers op zoek gaan naar alternatieven.

6. Het dubbele karakter van schaalbaarheid: De influencer stelt dat schaalbaarheid op de korte termijn wordt overhyped, maar op de lange termijn wordt onderschat. Zij zijn van mening dat de huidige afwikkelingssnelheden in cryptocurrencies voldoende zijn voor de meeste financiële gebruiksscenario's en dat Layer 2-oplossingen zoals Hydra of Lightning geschikt zijn voor specifieke toepassingen zoals gaming of betalingen.


<!–

Niet in gebruik

->


<!–

Niet in gebruik

->

7. De nadelen van hyperfinancialisering: ADA Whale bekritiseert de buitensporige focus op DeFi in de crypto-ruimte en vergelijkt deze met hypergefinancialiseerde economieën die zich voornamelijk bezighouden met tokenhandel. Ze pleiten voor een evenwichtige digitale economie met diverse sectoren, zoals te zien is in het ecosysteem van Cardano.

8. Focussen op de toekomst ten opzichte van het verleden: De influencer moedigt aan om verder te kijken dan de controversiële aspecten van de geschiedenis van crypto en zich te concentreren op de huidige staat en het potentieel van verschillende protocollen.

9. Crypto als goudkoorts: Ze omschrijven de crypto-ruimte als een goudkoorts, waarin maximalisme en eigenbelang domineren. ADA Whale voorspelt dat een handvol digitale economieën uiteindelijk de leiding zullen nemen en parallel zullen ontstaan.

10. De rol van de gemeenschap: Ten slotte benadrukt ADA Whale het belang van de gemeenschap bij het opbouwen en in stand houden van het crypto-ecosysteem. Zij beschouwen de betrokkenheid van de gemeenschap als cruciaal voor het succes en de verrijking van de digitale economie, afgezien van louter speculatie.

Ter afsluiting van hun uitgebreide betoog verduidelijkt ADA Whale dat de gedeelde punten niet als absolute feiten moeten worden opgevat, maar eerder als persoonlijke conclusies getrokken uit een logische beoordeling van feiten en gebeurtenissen in de cryptocurrency-ruimte van de afgelopen 5 tot 10 jaar. Ze erkennen dat individuele ervaringen en interpretaties kunnen variëren (YMMV – Your Mileage May Vary) en moedigen lezers aan om een ​​soortgelijke kritische benadering te volgen.

ADA Whale pleit ervoor dat meer mensen in de cryptogemeenschap hun eigen conclusies ontwikkelen en uiten op basis van logische redenering en een objectieve evaluatie van feiten. Zij zijn van mening dat een dergelijke aanpak, die openstaat voor uitdaging en onderzoek, de kwaliteit van het discours en het begrip binnen de cryptocurrency-ruimte aanzienlijk zou verbeteren.

Uitgelichte afbeelding via Pixabay

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img