Zephyrnet-logo

AI kan creativiteit niet vervangen bij het maken van digitale inhoud

Datum:

Big data en AI-technologie hebben de afgelopen jaren voor een aantal grote veranderingen gezorgd. De wildgroei aan tools als MidJourney en ChatGPT heeft het marketingvak ontwricht op manieren die een jaar geleden nog ondenkbaar waren. In januari meldde Reuters meldde dat ChatGPT 100 miljoen gebruikers had, maar dat cijfer steeg deze maand tot 185 miljoen.

Hoe nuttig AI ook is geweest voor het marketingvak, het is niet zonder beperkingen geweest. Het grootste probleem is dat AI de menselijke creativiteit niet kan repliceren. Dit heeft geleid tot een aantal grote uitdagingen voor marketeers die er te zwaar op hebben geleund om inhoud te creëren.

Hoe geavanceerd AI ook is geworden, het is duidelijk geen vervanging voor menselijke creativiteit. Niettemin zijn er andere manieren waarop AI marketingstrategieën kan verbeteren.

Marketeers moeten nog steeds vertrouwen op creativiteit om geweldige inhoud te genereren

Het werk van marketingprofessionals, hoe consistent ook qua doel, zorgt voor een vrijwel oneindige hoeveelheid variatie. Dat brengt de vrijheid met zich mee om creatief, inventief en vooruitstrevend te zijn. Terwijl systemen als AI en big data-analyse hebben indrukwekkende en effectieve manieren mogelijk gemaakt om effectieve marketingstrategieën te meten, zijn er nog andere manieren om marketingcampagnes te verbeteren voor succesvolle rendementen.

Met het grote aantal analytische hulpmiddelen, bewezen marketingstrategieën, voorspellende consumentengedragspatronen en ontwerptechnieken zijn er nog steeds een aantal andere manieren om consumenten te betrekken.

Hier zijn enkele Design Thinking-tools en -technieken die kunnen helpen bij het creëren van aantrekkelijke digitale marketinginhoud. Laten we echter beginnen met uit te leggen wat er met designdenken wordt bedoeld.

Wat is Design Thinking?

Ontwerp bedenken kan worden gedefinieerd als een consistent toegepaste aanpak die reikt tot het begrijpen van gebruikers- en klantenbestanden, hun gedrag en wensen, om zo bedrijfsproblemen te herdefiniëren door aannames en vooroordelen over prestaties uit het verleden in het bedrijfsleven uit te dagen.

Door de tijd te nemen om te heroverwegen hoe en waarom het bedrijfsleven effectief of ineffectief functioneert, nemen teams de tijd om alternatieve oplossingen te verkennen. Dit wordt gedaan door te focussen op de ontwikkelingsbelangen en patronen van de klant en demografische groep die proberen te worden bereikt en bediend.

Brainstormsessies bieden ruimte en tijd om de excentriciteiten van menselijk gedrag te heroverwegen en vervolgens nieuwe benaderingen van zakendoen en marketing over te nemen en toe te passen. Dit proces is grofweg terug te zien in acties als het maken van prototypen, het testen, implementeren en meten van nieuwe concepten en ideeën.

Er is een bekend vijffasenmodel waarmee design thinking kan worden toegepast:

  1. Inleven in gebruikers/klanten
  2. Het definiëren van die gebruikersbehoeften
  3. Ideevorming: het uitdagen van vermoedelijke ideeën
  4. Prototyping: het creëren van die oplossingen
  5. Testen

Deze vijf fasen hoeven niet noodzakelijkerwijs in die volgorde te worden uitgevoerd, en kunnen zich in feite vaker herhalen tijdens de testprocessen voordat een definitieve, effectieve oplossing wordt gevonden en vastgesteld. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe documentairemakers identificeer verhalen om te vertellen door je in te leven in menselijke behoeften om vervolgens een interessant product te ontwikkelen.

Mind mapping

Mindmapping is door de jaren heen een zeer effectief hulpmiddel geworden voor ontwerpers, en met goede reden: het helpt ruimte en tijd te creëren waarin mensen de kans krijgen om hun geest te laten verwonderen en af ​​te dwalen naar nieuwe manieren van denken. Het extra vermogen om de verbindingen tussen wat ooit uiteenlopende ideeën leek visueel te manifesteren en te volgen, laat zien hoe onderling verbonden het leven en menselijk gedrag zijn.

Dit kan alleen of met teams of mensen worden gedaan, en doorgaans geldt: hoe diverser een groep is, hoe origineler en creatiever nieuwe ideeën kunnen zijn. Deze poging om patronen en verbanden te identificeren leidt uiteindelijk tot een nieuw inzicht in wat en waarom bepaald gedrag bestaat, waarom sommige strategieën effectiever zijn dan andere, en welke het meest geschikt zijn voor de demografische groep die we willen bereiken.

Conceptontwikkeling

Deze techniek helpt bij het genereren van nieuwe en andere vragen, waardoor de kans op originele hypothesen groter wordt. Deze hypothesen worden springplanken waarmee teams verdere verfijningsvragen kunnen stellen over hoe het product of de techniek zich identificeert met de behoeften van de gebruiker.

Door de behoeften van klanten voor te stellen en te proberen te voorspellen, kunnen nieuwe inzichten worden ontwikkeld die het onderzoek en de verfijning van prototyping begeleiden. Door deze samenvoeging van ideeën tot uitvoerbare producten ontstaan ​​nieuwe producten die vervolgens kunnen worden getest en gemeten voor feedback over de effectiviteit.

Door zo snel mogelijk ideeën te genereren en klanten vervolgens de kans te geven om mee te doen, ontstaan ​​meer kansen voor het verzamelen van gegevens en het leren beter voorspellen en implementeren van effectieve producten en diensten.

Waardeketenanalyse

De waardeketen is representatief voor alle partnerschappen en processen die betrokken zijn bij de creatie en presentatie van een product of dienst. Waardeketenanalyse probeert de nuances te onderzoeken van hoe een organisatie omgaat met haar productiepartners.

Door tijd te besteden aan het nadenken over de manier waarop zakenpartners de productwaarde en klantinteractie beïnvloeden, wordt de effectiviteit en dus de winstgevendheid bepaald die door de huidige partnerschappen wordt gegenereerd of vertraagd. Deze techniek richt zich meer op de zakelijke kant, waarbij productiemethoden en infrastructuur worden geanalyseerd, waarbij bedrijfsmodellen worden afgewogen tegen de bruikbaarheid van die producten en hun assemblage-, leverbaarheids- of productiekosten.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img