Zephyrnet-logo

De vraag naar CORSIA-koolstofkredieten wordt 14x groter dan het aanbod

Datum:

Volgens een analyse van Abatable zal het overschot aan CORSIA-in aanmerking komende koolstofkredieten naar verwachting in 2030 negatief worden, tenzij er nieuwe voorraden beschikbaar komen.

Momenteel draagt ​​de luchtvaartsector ongeveer 3% van de mondiale uitstoot bij. Als sector die moeilijk koolstofvrij te maken is, onderzoekt zij directe, koolstofarme technologische oplossingen duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) en elektrificatie. Deze oplossingen worden echter geconfronteerd met kosten- en technologische hindernissen en het zal enige tijd duren voordat ze wijdverspreid worden.

De uitdaging van het koolstofvrij maken van de luchtvaart

Om de uitstoot in de tussentijd te verminderen heeft de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation gelanceerd (Corsia) in 2016. CORSIA streeft ernaar elke groei van de luchtvaartemissies boven 85% van het niveau van 2019 te compenseren.

CORSIA ging in januari van dit jaar de eerste fase in, na een proefperiode van 2021 tot 2023. Fase 1, die loopt van 2024 tot 2026, is vrijwillig voor de deelnemende staten, terwijl fase 2 vanaf 2027 verplicht zal zijn.

  • Om hieraan te voldoen kunnen luchtvaartmaatschappijen SAF aanschaffen, de efficiëntie van de vloot verbeteren of een CORSIA-in aanmerking komend product kopen COXNUMX-credits.

De uitrol was echter een uitdaging. In maart werden de grote emittenten van koolstofkredieten Verra, Gold Standard en Climate Action Reserve (CAR) slechts voorwaardelijk goedgekeurd door de technische adviesorganisatie van de ICAO. Deze status zal in september opnieuw worden bekeken na een herindieningsproces dat in april 2024 is voltooid.

Momenteel kunnen CORSIA Phase 1-credits alleen worden verkregen via de American Carbon Registry (ACR) en ART TREES-standaarden. Bovendien vereisen CORSIA-kredieten autorisatiebrieven van gastlanden, waardoor het aanbod verder wordt beperkt.

Op dit moment is de enige recente uitgifte die in aanmerking komt voor de regeling 7.1 miljoen Guyana ART-credits. Uit het besluit van de ICAO Technical Advisory Body blijkt dat deze beperkte aanbodsituatie in 2024 kan voortduren.

De vraag zal in 2030 groter zijn dan het aanbod

Abable's Uit analyse blijkt dat, onder de huidige marktomstandigheden en zonder nieuw aanbod, de vraag naar CORSIA-kredieten in 2030 groter zal zijn dan het aanbod. In fase 2 van het programma wordt verwacht dat de vraag tussen 2029 en 2030 groter zal zijn dan het aanbod.

In een conservatief scenario overschrijdt de CORSIA-vraag pas na 100 de 2034 miljoen credits. Het aanbod piekt echter in 2025 en kan slechts tot 2029 aan de vraag voldoen. Zonder nieuwe projecten zou de vraag in Fase 2 14x groter kunnen zijn dan het aanbod.

CORSIA CO2-kredietvraag, aanbod, conservatief scenario

CORSIA CO2-kredietvraag, aanbod, conservatief scenario

In een optimistisch scenario zou uitstoot van de luchtvaart zal dit jaar terugkeren naar 85% van het niveau van 2019, waarbij de CORSIA-vraag in 100 de 2027 miljoen koolstofkredieten zal overschrijden. Het aanbod, ondersteund door projecten die waarschijnlijk overeenkomstige aanpassingen zullen ondergaan, voldoet aan de vraag tot 2030. Zonder nieuwe projecten zou de vraag in fase 2 zeven keer groter kunnen zijn dan levering.

CORSIA vraag, aanbod, optimistisch scenario

CORSIA vraag, aanbod, optimistisch scenario

De projecties van Abatable omvatten bestaande projecten die naar verwachting aan de eisen zullen voldoen Integriteitsraad voor de vrijwillige koolstofmarkt Core Carbon Principles en zullen waarschijnlijk overeenkomstige aanpassingen ondergaan. Aanvoer van Verra, Gold Standard en CAR wordt vanaf 2025 verwacht.

Het ontwerp van CORSIA sluit aan bij artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs, waardoor landen emissiereducties kunnen verhandelen om te voldoen aan nationaal bepaalde bijdragen (NDC's). Dienovereenkomstige aanpassingen zorgen voor nauwkeurige vooruitgang in de richting van NDC’s en voorkomen dubbeltellingen. Deze aanpassingen zijn nodig voor CORSIA-kredieten, waardoor deze internationaal kunnen worden overgedragen.

Vertragingen bij de uitvoering van de mechanismen van artikel 6 kunnen echter gevolgen hebben voor CORSIA. Terwijl de details worden ontwikkeld, kunnen projecten die autorisatiebrieven ontvangen, in vrijwillige marktregisters worden vermeld als artikel 6-conform. Tweejaarlijkse VN-rapporten zullen de nationale boekhouding en de toepassing van overeenkomstige aanpassingen bevestigen.

Een belangrijke uitdaging is de aansprakelijkheid voor de intrekking van geautoriseerde kredieten. Het technisch adviesorgaan van de ICAO suggereert dat voorstanders van standaarden of projecten de aansprakelijkheid moeten aanvaarden, terwijl standaarden beweren dat deze bij het intrekkende land moet liggen. COP29-besluiten kunnen deze kwestie beïnvloeden en mogelijk zelfs nog meer vertragingen veroorzaken.

Marktreactie en ontwikkelingen

De markt reageert op deze ontwikkelingen. Er worden nieuwe commerciële structuren en koolstofverzekeringsproducten ontwikkeld om de risico's te beperken en de handelsactiviteit aan te moedigen. Deze producten zijn bedoeld om marktdeelnemers vertrouwen te geven en de liquiditeit te vergroten, vooral gezien de huidige marktonzekerheden.

Dus, wat is de volgende stap voor deze ontwikkeling in CORSIA-koolstofkredieten?

Slechter, Gold Standard en CAR hebben hun aanvragen opnieuw ingediend, en de Technische Adviesraad zal deze in september 2024 opnieuw beoordelen. Als ze falen, zullen nieuwe bevoorradingsbronnen worden uitgesteld tot 2025, wat verder reikt dan de huidige projecties.

Om aanbodproblemen te verzachten, moeten normen toewerken naar goedkeuring en tegelijkertijd capaciteit opbouwen om landen te helpen een marktinfrastructuur en bestuur te ontwikkelen voor het autoriseren van kredieten met overeenkomstige aanpassingen. Grote CORSIA-deelnemers zouden kunnen investeren in upstream-projecten, hoewel dit inzicht in de markt en tijd zou vergen om een ​​kredietstroom te genereren en de nodige aanpassingen te bewerkstelligen.

Luchtvaartmaatschappijen zijn pas verplicht credits aan te schaffen Fase 1 wordt in januari 2028 afgerond. Sommigen kunnen echter vooraf kredieten kopen en intrekken, op basis van verwachte verplichtingen op basis van historische emissiegegevens. De definitieve emissierapporten en audits zullen in 2027 worden afgerond, waaruit blijkt dat de totale kredieten nodig zijn, wat zal leiden tot een toename van het aantal kredieten.

De beschikbaarheid van kredieten na 2027 zal afhangen van besluiten van de ICAO, Artikel 6-onderhandelaars en regeringen, evenals van de opkomst van nieuwe bevoorradingsbronnen. De maatregelen die in de tussentijd worden genomen, zullen van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat er voldoende koolstofkredieten zijn om aan de toekomstige vraag te voldoen.

De toekomst van de CORSIA-koolstofkredietmarkt hangt af van het vergroten van het aanbod van in aanmerking komende kredieten. De analyse van Abatable onderstreept de noodzaak van nieuwe projecten en overeenkomstige aanpassingen om tegen 2030 aan de stijgende vraag te voldoen. Bij het nastreven van koolstofarme technologieën moet de luchtvaartsector vertrouwen op carbon offsets in de tussentijd. 

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img