21.4 C
New York

03.24.22 Secundaire aankondiging

Datum:

Deze inhoud is beperkt tot IPO Boutique-abonnees

Word abonnee

Disclaimer

IPO Boutique verzamelt informatie over openbare bedrijven en particuliere bedrijven, die bedoeld is om onze lezers te informeren en hen te helpen potentiële investeringsmogelijkheden en marktomstandigheden te evalueren. We proberen de financiële sector te onderzoeken en onafhankelijke verificatie van feitelijke verklaringen te verkrijgen voordat we ze aan onze gebruikers presenteren, maar we kunnen geen absolute nauwkeurigheid garanderen.

Beleggen op de openbare aandelenmarkt is riskant en de marktomstandigheden veranderen regelmatig. Lezers dienen professionele beleggingsadviseurs te raadplegen en hun eigen onderzoek te doen alvorens te handelen op basis van door IPO Boutique gepubliceerde informatie. We moedigen onze lezers aan om zorgvuldig te investeren en de educatieve informatie te bestuderen die beschikbaar is op de websites van de Securities and Exchange Commission (“SEC”) (www.sec.gov) en de National Association of Securities Dealers (“NASD”) (www. nasd.com).

Opmerkingen van IPO Boutique, inclusief onze e-mailalerts en adviezen, zijn observaties van het personeel van IPO Boutique. Ze zijn niet bedoeld als absolute aanbevelingen om effecten te kopen, aan te houden of te verkopen, maar als zorgvuldig gekozen adviesinformatie, of een goedkeuring van een specifieke effecten- of handelsstrategie. We kunnen het succes van enige actie die wordt ondernomen op basis van verklaringen van IPO Boutique niet garanderen.

IPO Boutique en zijn gelieerde ondernemingen kunnen aandelen bezitten, aandelen kopen in de bedrijven die op onze website worden vermeld en kunnen ervoor kiezen om de omvang van deze posities op elk moment te vergroten of te verkleinen. We worden echter op geen enkele manier vergoed voor het publiceren van informatie over betreffende bedrijven.

IPO Boutique is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade als gevolg van het gebruik van onze website en publicaties of als gevolg van ongeoorloofde toegang tot of wijziging van transmissies of gegevens van gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van winst, gebruik of gegevens, zelfs als IPO Boutique op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

IPO Boutique wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Gebruik van onze website of publicaties wordt aangeboden op een "as is"-basis. IPO Boutique-inhoud mag niet worden gedeeld, uitgewisseld of verkocht aan een partij of entiteit. IPO Boutique houdt zich strikt aan dit beleid. Elke overtreding kan ertoe leiden dat we juridische stappen ondernemen of anderszins. Overtreders kunnen en zullen zonder restitutie van onze lijst worden verwijderd. Bij het aangaan van een abonnement op IPO Boutique kan het NIET worden geannuleerd om welke reden dan ook voor ten minste de duur die ze hebben gekozen. Er zullen om welke reden dan ook geen pro-rata vergoedingen zijn. Elk maand- of jaarabonnement dat de klant heeft gekozen om te annuleren, moet ten minste 48 uur (achtenveertig) vóór het einde van de maandelijkse of jaarlijkse cyclus onder onze aandacht worden gebracht, anders wordt het automatisch gefactureerd voor de volgende factureringscyclus. Een jaarabonnee kan in geen geval annuleren vóór hun jaarlijkse vervaldatum en verwachten dat ELKE financiële vergoeding wordt terugbetaald of overwogen. Houd er rekening mee dat bij beide abonnementsmethoden (maandelijks of jaarlijks) onze factureringsservice AUTOMATISCH opnieuw zal factureren op de vervaldatum van uw abonnementskeuze, tenzij schriftelijk door de klant op de hoogte gebracht. Er moet ook worden opgemerkt dat een maand- of jaarabonnement niet kan worden overgedragen van een geregistreerde abonnee naar een niet-geregistreerde abonnee - zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het management van IPO Boutique. IPO Boutique behoudt zich het recht voor om een ​​abonnement te beëindigen, indien het management na de klant behoorlijk op de hoogte te hebben gesteld van de kwestie, de klant de tekortkoming niet heeft verholpen.

IPO Boutique kan in zijn geheel of een gedeelte worden verkocht aan een huidige vertegenwoordiger van het bedrijf of een andere geïnteresseerde partij. In geval van ontbinding van IPO Boutique hebben huidige klanten geen recht op restitutie of een evenredig deel van restitutie om welke reden dan ook.

Als je vragen hebt of aanvullende informatie of verduidelijking nodig hebt over deze disclaimer, stuur ons dan een e-mail (zie onze contactgegevens voor meer details).

Gerelateerde artikelen

spot_img

Recente artikelen

spot_img